font_preload
PL / EN
Chemia Energetyka 24 października, 2017 godz. 14:00   

Drac-Tatoń: Masowość czy indywidualizm? Nowe podejście do branży chemicznej

chemia fot. BASF

Produkcja masowa na rynku chemicznym ustępuje spersonalizowanym rozwiązaniom – pisze Magdalena Drac-Tatoń, prezes spółki Megmar.

Przemysł chemiczny jest silnie powiązany z innymi branżami. Jego produkty są wykorzystywane niemal przez wszystkie inne branże, w tym przemysł ciężki i energetykę, stąd regulują je w dużej mierze te same akty prawne. Na poziomie europejskim będzie to niedługo przede wszystkim tzw. pakiet zimowy, czyli kompleksowa propozycja regulacji, jaką Komisja Europejska zaprezentowała w listopadzie 2016 r. Pakiet zakłada redukcję emisji w skali makro o 40%. Aby sprostać tym wyśrubowanym normom narzuconym przez regulacje, firmy przemysłowe wdrażają kosztowne zmiany i inwestycje. Pociąga to za sobą poszukiwanie nowych modeli działania, pozwalających na utrzymanie konkurencyjnych pozycji rynkowych.

Innowacyjne rozwiązania w branży chemicznej

Przykładem takiego działania w branży chemicznej jest ścisła współpraca z klientem i trend indywidualizacji produkcji i dopasowywania rozwiązań pod kątem konkretnych problemów. Podążają za nim zarówno wielkie firmy dominujące na polskim i europejskim rynku chemicznym, jak i przedsiębiorstwa klasyfikowane jako MŚP. Żeby zaistnieć, firmy muszą wykazać się innowacyjnością stosowanych rozwiązań.

Ze względu na zróżnicowanie profilu działalności, rodzaju materiałów stosowanych w produkcji, technologii, czy też infrastruktury, zakłady przemysłowe borykają się z niejednakowymi problemami technicznymi, usterkami i pogorszeniem efektywności eksploatacyjnej oraz odmiennością powstających odpadów i ścieków. Każde przedsiębiorstwo i każdy jego problem wymaga więc indywidualnego podejścia i odrębnego rozwiązania. Taka filozofia towarzyszy nam również w Megmar – tworzymy chemię na miarę potrzeb. Poza bazą ustandaryzowanych i skatalogowanych produktów dostępnych „od ręki”, oferujemy przede wszystkim produkty dedykowane konkretnym problemom naszych klientów – wśród nich jest m.in. chemiczna metoda ograniczania emisji spalin, czyli działanie kluczowe dla realizacji celów poliki klimatycznej.

Produkty Megmar: najwyższe standardy

Jeżeli chodzi o ochronę środowiska i tzw. sustainability, to nasze produkty i technologie same w sobie opracowywane są z uwzględnieniem najwyższych obowiązujących standardów i wymagań ekologii. Wszystkie proponowane klientom preparaty projektujemy i tworzymy w oparciu o wnikliwe badania, wizję lokalną i szereg przeprowadzonych pomiarów. Po stworzeniu receptur, samych produktów i technologii, jesteśmy obecni podczas aplikacji, na bieżąco monitorujemy przebieg ich działania, często wprowadzając jeszcze udoskonalenia.

Wśród naszych stałych klientów znajdują się liczne podmioty mające strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej, rafineryjnej czy hutniczej w Polsce i Europie. Jestem dumna, że rozwiązania Megmar są wykorzystywane przez ogromne firmy, w ramach procesów związanych z wymogami polityki klimatycznej.