Duda: Przed nami proces usprawniania polskiej armii

4 maja 2016, 16:15 Bezpieczeństwo
Duda
(fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

W związku z upływem kadencji generała Mieczysława Gocuła na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. – z dniem 7 maja 2016 r. mianował generała na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na ponowną kadencję.

– Chciałbym, żeby było jasne i oczywiste, iż to, że służył Pan jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez ostatnie trzy lata, a obecnie odebrał Pan kolejną nominację na tę samą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję, jest również jasną i czytelną oceną Pańskiej dotychczasowej postawy i pańskiej dotychczasowej pracy i jej wyników – zwrócił się Andrzej Duda do generała podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

– Dziękuję za tę służbę, która rozpoczęła się decyzją poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego, trwała w okresie jego prezydentury i trwała w pierwszym okresie mojej prezydentury. I tamtą decyzję, i pańską pracę oceniam pozytywnie, zresztą nie tylko ja – podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że decyzja o przedłużeniu kadencji generała została podjęta w uzgodnieniu z premier Beatą Szydło, która również – jak mówił – w ten sposób ocenia pracę gen. Gocuła, jak również po konsultacji z ministrem obrony narodowej.

– Gratuluję, ale i proszę o dalsze dobre wykonywanie obowiązków wobec Wojska Polskiego, a zatem wobec obrony i bezpieczeństwa ojczyzny – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że wojsko cieszy się dużym zaufaniem społecznym i jest „zbrojnym ramieniem narodu”.

– To jest służba zaszczytna, ale często także trudna, a przede wszystkim to zawsze gotowość do służenia ojczyźnie, do której także trzeba motywować żołnierzy, a więc prowadzić także i dobrą politykę, i wobec żołnierzy, i generalnie politykę kadrową – zauważył prezydent.

Dodał, że trzeba także prowadzić dyplomację wojskową, która obecnie jest niezwykle istotna. – Wywiązywał się Pan bardzo dobrze do tej pory z tych obowiązków, chciałbym, żeby to było kontynuowane, zwłaszcza w aspekcie elementu wojskowego związanego ze zbliżającym się szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie – zwrócił się prezydent do gen. Gocuła. – Trzeba w sposób konsekwentny kontynuować dotychczasowe prace. Wierzę, że będzie je Pan realizował równie odpowiedzialnie i z równym powodzeniem jak dotychczas – dodał.

Prezydent zwrócił także uwagę na przygotowania do wielkich manewrów wojskowych NATO, które w tym rok odbędą się w Polsce – do ćwiczeń wojskowych Anakonda-16.

– Przed nami wielki proces, już rozpoczęty, usprawniania polskiej armii. Usprawniania jej elementu przede wszystkim obronnego, a to oznacza po pierwsze jej modernizację, tzn. wyposażenie jej w nowy sprzęt. Modernizację, którą przeprowadzić trzeba po pierwsze bardzo dobrze od strony planistycznej, po drugie trzeba wyposażyć polską armię w najlepszy dostępny i osiągalny sprzęt, po trzecie trzeba to zrobić mądrze – podkreślił Prezydent RP.

Prezydent dodał, że modernizacja oznacza także „poprawę funkcjonowania struktur dowodzenia”. Podkreślił doświadczenie generała z misji wielonarodowych i stanowisk sztabowych, także w strukturach NATO, apelując, by wykorzystał je na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. premier Beata Szydło, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska wraz z ministrami i doradcami oraz szef BBN Paweł Soloch.

Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej. Decyzję o mianowaniu generała Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję Prezydent Andrzej Duda podjął po zasięgnięciu opinii Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP