Dzieciuchowicz: Zmniejszanie wydatków drogowych o ponad 2 mld zł to bardzo zła wiadomość

29 lipca 2014, 08:55 Drogi
Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz, p.o. prezesa zarządu w imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, przedstawiła stanowisko OIGD Zbigniewowi Rynasiewiczowi, sekretarzowi stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, dotyczące projektu uchwały rządu w sprawie zmiany Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 przyjętego przez Radę Ministrów 25 stycznia 2011 r., zmienionego kilkoma uchwałami rządu.

– Izba pozytywnie opiniuje nowelizację „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” poprzez dodanie w załączniku nr 5 w ciągu S6 Szczecin – Koszalin, wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa oraz w załączniku nr 6 obwodnic Wałcza i Szczecinka. I – co jest z tym związane – wzrost ogólnych wydatków Krajowego Funduszu Drogowego o 4,59 mld zł – stwierdza Barbara Dzieciuchowicz p.o. prezesa zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Uzupełnienie sieci dróg ekspresowych, tak, aby powstały ciągi dróg pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju oraz poprawa dostępu do portów morskich – to dobre decyzje.

Jednocześnie – stwierdza dalej Barbara Dzieciuchowicz – Izba negatywnie opiniuje niepokojący fakt, iż w 2014 i 2015 roku wydatki na inwestycje będą niższe niż planowano w uchwale Rady Ministrów z 1 października 2013 r. i uchwale Rady Ministrów z 4 marca 2014 r. – o 2,13 mld zł (w roku 2014 – 0 1,03 mld zł i w roku 2015 – o 1,1 mld zł). – Nie przekonująca jest argumentacja MiR, iż to wynik aktualizacji kosztorysów i harmonogramów. W opinii Izby to efekt trudnej sytuacji KFD, powolnie przeprowadzanych i często opóźnionych postępowań przetargowych i wydłużania harmonogramów robót. Zmniejszanie wydatków o tak duża kwotę dla pozostającej w głębokim kryzysie branży to bardzo zła wiadomość.

Według Dzieciuchowicz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa obawia się, że może powtórzyć się sytuacja z poprzedniej perspektywy finansowej, ze wszystkimi negatywnymi skutkami zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających.

– Przedstawiając powyższe, Izba wyraża nadzieję, iż niezwłocznie po ostatecznych ustaleniach dotyczących priorytetów inwestycyjnych i alokacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko powstanie nowy, kompleksowy program drogowy, obejmujący inwestycje w całej perspektywie do 2020 roku, wraz z kilometrażem, harmonogramami realizacji i przepływami finansowymi z Krajowego Funduszu Drogowego – stwierdza na zakończenie Barbara Dzieciuchowicz.

Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa