E.ON notuje znaczne wzrosty w pierwszym kwartale

8 maja 2018, 11:30 Alert
EON-Ruhrgas-Zentrale_Essen
fot. Wikimedia Commons

W pierwszym kwartale 2018 roku, mimo spadku przychodów ze sprzedaży, niemiecka grupa energetyczna E.ON odnotowała zdecydowaną poprawę zysków. Grupa podtrzymała wcześniejsze prognozy wyników na bieżący rok.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy E.ON za pierwsze trzy miesiące 2018 roku były na poziomie 9,33 mld euro, wobec 10,48 mld rok wcześniej, co oznacza spadek o 11 proc..

Jednak wynik EBITDA grupy po wyłączeniu wpływu czynników nadzwyczajnych był o 13 proc. wyższy i wyniósł 1,715 mld euro. Oczyszczony z czynników nadzwyczajnych zysk z działalności operacyjnej za ten okres był na poziomie 1,284 mld euro i wzrósł w porównaniu do wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 24 proc. Wynik netto grupy za pierwszy kwartał 2018 r. wzrósł aż 41 proc. do poziomu 1,035 mld euro. Natomiast wynik netto oczyszczony z wpływu czynników nadzwyczajnych był na poziomie 727 mln euro, wobec 525 mln euro rok wcześniej (+38 proc.).

Zadłużenie netto grupy na koniec pierwszego kwartału było na poziomie 19,658 mld euro i spadało w porównaniu do końca pierwszego kwartału ubiegłego roku o 2 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. Grupa E.ON wydała na inwestycje 696 mln euro, wobec 588 mln euro rok wcześniej. Podczas prezentacji wyników za pierwszy kwartał 2018 r., dyrektor generalny E.ON Marc Spieker potwierdził prognozę spółki na bieżący rok finansowy .

– Pierwszy kwartał płynnie kontynuował nasze pozytywne wyniki w ubiegłym roku. Nasza działalność operacyjna jest silna. Osiągnęliśmy znaczący wzrost dzięki pozyskaniu ponad 50 tys. klientów w Niemczech. Wszystkie kluczowe dane i wydarzenia są zgodne z planem, dlatego potwierdzamy naszą prognozę na cały rok 2018 – powiedział Spieker.

Grupa prognozuje, że skorygowany EBIT w 2018 roku będzie na poziomie pomiędzy 2,8 mld euro, a 3 mld euro, a skorygowany zysk netto wyniesie od 1,3 mld euro do 1,5 mld euro.

CIRE.pl