Enea podała wstępne wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku. EBITDA rośnie dzięki sprzedaży węgla

10 listopada 2021, 06:45 Alert
enea

Grupa Enea oszacowała, że wynik EBITDA w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 1.121 mln złotych. Zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej to 570 mln złotych. W obszarze wydobycia wyższa EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla – podaje spółka.

Według wstępnych danych z trzeciego kwartału 2021 roku, skonsolidowane przychody Enei wyniosły 5,467 mld zł. EBITDA w wydobyciu wyniosła 212 mln zł, w wytwarzaniu 386 mln zł, w dystrybucji 344 mln zł, a w obrocie 167 mln zł. Wydatki inwestycyjne grupy Enea w trzecim kwartale ukształtowały się na poziomie 375 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 roku Enea odnotowuje 15,29 mld zł przychodów, 2,773 mld zł EBITDA, 1,332 mld zł zysku netto i 1,269 mld zł zysku netto jednostki dominującej.

Według szacunków, w segmencie wydobycia EBITDA wyniosła 530 mln zł, w wytwarzaniu 1.041 mln zł, w dystrybucji 1.031 mln zł, a w obrocie 176 mln zł. – W obszarze wydobycia wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży oraz wzrostem kosztów działalności operacyjnej – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że jeśli chodzi o wytwarzanie, znaczący spadek wyniku EBITDA został odnotowany w segmencie elektrowni systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz obrocie i rynku bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z rynku mocy. W segmentach OZE i ciepła został odnotowany wzrost EBITDA.

– W obszarze dystrybucji wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej – podała Enea.

Spółka poinformowała, że w ciągu dziewięciu miesięcy produkcja węgla netto wyniosła 7,5 mln ton. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto to 19,5 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym 15,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 18,2 TWh.

Grupa Enea podała, że 25 listopada 2021 roku przedstawi wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Enea Ciepło chce poprawić efektywność ciepłownictwa z Politechniką Białostocką