EBI pożyczy Tauronowi 2,8 mld złotych na rozwój sieci na południu Polski

29 października 2021, 11:22 Alert

Tauron pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt na kwotę 2,8 mld zł. Jest to największe w historii Banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce (na cele inne, niż rozwój infrastruktury transportowej). Kwota kredytu w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju.

ważne

Środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów (w tym mikroinstalacji), rozwój infrastruktury smart meteringu (inteligentne systemy pomiarowe) czy też modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych w celu poprawy jakości dostaw energii. Zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest do końca 2026 roku, a ich realizacja wpisuje się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych (smart grid), wskazanych w europejskim zielonym ładzie.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną stanowią podstawowy warunek bezpiecznej transformacji polskiej energetyki, są niezbędne do kontynuowania procesu dekarbonizacji oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ponadto sieć dystrybucyjna stanowi podstawową płaszczyznę integracji wytwórców OZE, prosumentów oraz odbiorców, bowiem większość nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii przyłączana jest na poziomie dystrybucyjnym.

Zgodnie z umową Tauron będzie mógł wykorzystać pozyskane środki w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to osiemnaście lat.

Tauron i Europejski Bank Inwestycyjny ściśle współpracują już od ponad 10 lat. Między innymi w 2016 r. zostało uruchomione finansowanie hybrydowe w kwocie 190 mln EUR – innowacyjny instrument będący pierwszą w Europie emisją obligacji hybrydowych realizowanych przez EBI, jak również pierwszą w Polsce emisją obligacji hybrydowych dokonaną przez podmiot spoza sektora niefinansowego.

– To jedna z większych pożyczek udzielonych przez EBI polskiej spółce – 2,8 mld złotych na inwestycje w rozwój i modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej, by dostosować ją do rozwoju OZE. Cieszę się, że możemy wspierać Tauron w ambicjach na rzecz klimatu i gospodarki. Współpracujemy z Tauronem od 10 lat, chcemy, by inwestycje w południowej Polsce przyczyniły się do tego, by region ten był bardziej konkurencyjny. Plany Taurona wpisują się w politykę EBI i politykę klimatyczną UE – produkcja energii to jedna strona medalu, a dystrybucja i magazynowanie to druga kwestia – powiedziała wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska na konferencji prasowej.

– Jest to szansa na szybszy rozwój instalacji prosumenckich i inwestycji w OZE. Umożliwi to nie tylko rozwój naszej sieci, ale też rozwój całego kraju w kierunku zielonej energetyki – powiedział wiceprezes Taurona ds. finansowych Krzysztof Surma.

Tauron/Michał Perzyński