Gaz-System pyta warszawiaków o Kanał Żerański. Trwają konsultacje

24 listopada 2017, 16:30 Alert

Odbyła się kolejna tura warsztatów z udziałem mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Wspólnie z osobami zainteresowanymi przyszłością terenów nad Kanałem Żerańskim GAZ-SYSTEM uczestniczył w pracach nad projektem koncepcji zagospodarowania po budowie gazociągu. Firma Utila była odpowiedzialna za organizację tego procesu.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika
Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

Głównym celem obecnego etapu prac była prezentacja i weryfikacja wstępnych założeń do koncepcji, zgromadzonych podczas I tury konsultacji.

Łącznie odbyły się trzy spotkania, podczas których uczestnicy zapoznali się z przygotowaną na planszach rysunkowych wstępną koncepcją renowacji terenu. Zobrazowano tam potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wynikające z pierwszych warsztatów oraz przeprowadzonej elektronicznie geo-ankiety. W trakcie spotkań uczestnicy mogli zadawać szczegółowe pytania architektom krajobrazu i przyrodnikom, opracowującym wizualizacje oraz wnosić dodatkowe propozycje zmian w zagospodarowaniu.

Zgłoszone zostały dodatkowe uwagi w zakresie:

zlokalizowania szlaku pieszo-rowerowego częściowo w strefie kontrolowanej gazociągu (zamiast równolegle do strefy), dzięki czemu uwolniony zostanie teren, umożliwiający zasadzenie większej ilości drzew i krzewów w pasie budowlano – montażowym po wybudowaniu gazociągu,

dążenia do zachowania ciągłości ścieżki przy brzegu Kanału Żerańskiego,

utworzenia kolejnego placu zabaw dla dzieci,

zwiększenia liczby budek lęgowych dla ptaków i małych zwierząt,

ograniczenia możliwości wjazdu samochodów od ul. Płochocińskiej,

utworzenia placu zabaw dla psów.

Druga część spotkań poświęcona była wskazaniu, które zadania należy uznać za priorytetowe i jak szybko należy je zrealizować. Uczestnicy określali również horyzont czasowy dla wykonania poszczególnych działań.

Podczaswarsztatów dyskutowano także o tym, kto według nich może zająć się realizacją poszczególnych zadań. Odpowiedzialność za poszczególne zadania była przypisywana mieszkańcom, Urzędowi m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka, Zarządowi Zieleni, RZGW w Warszawie, GAZ-SYSTEM, deweloperom i przedstawicielom lokalnego biznesu. Zgłoszone zostały postulaty dotyczące uwzględnienia PGNiG TERMIKA jako realizatora części działań oraz innych stowarzyszeń, jak np. środowisko kajakarskie, czyli KS Spójnia.

Szczegółowe wskazania i propozycje uczestników będą ujęte w raporcie podsumowującym warsztaty, który zostanie wraz z ostateczną koncepcją, zamieszczony na stronie: www.kanalzeranski.pl.  Wypracowane wspólnie pomysły na zagospodarowanie tego obszaru GAZ-SYSTEM zaprezentuje mieszkańcom podczas otwartego spotkania, które zaplanowane jest w pierwszej połowie grudnia br. w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Konsultacje odbyły się w dniach 17-18 listopada br.

Gaz -System