Elektrociepłownia Zielona Góra i Enea Operator wspólnie wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Zielonej Góry

18 listopada 2022, 15:00 Alert

Elektrociepłownia Zielona Góra podpisała list intencyjny z Miastem Zielona Góra i spółką Enea Operator, dotyczący współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dzięki inicjatywie aglomeracja zielonogórska będzie bardziej bezpieczna energetycznie podczas występowania ewentualnych anomalii pogodowych czy orkanów.

List intencyjny podpisany został w Sulechowie podczas konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”. Na dokumencie podpisy złożyli: Janusz Kubicki, prezydent Miasta Zielona Góra, Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator oraz Radosław Czapski, prezes Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Głównym celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz miasta poprzez zaopatrzenie aglomeracji zielonogórskiej w energię elektryczną bezpośrednio z Elektrociepłowni Zielona Góra
w sytuacjach planowanych lub awaryjnych przerw w dostawach energii.

– Elektrociepłownia jako dostawca ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Zielonej Góry, wyprowadza swoją moc poprzez stację 220kV PSE Leśniów, do której także przyłączone są linie 110kV zasilające miasto. Wyróżniającym się rozwiązaniem, poprawiającym pewność i jakość zasilania jest podłączenie EC bezpośrednio do stacji 110kV, zlokalizowanych na terenie miasta. Jesteśmy zadowoleni, że poprzez współpracę z sygnatariuszami listu możemy uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich mieszkańców Zielonej Góry – powiedział Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni Zielona Góra.

– To porozumienie zapewnia bezpieczeństwo dla systemu energetycznego Zielonej Góry poprzez swoją elastyczność w zaspokajaniu potrzeb. Niezawodny i stały dostęp do źródeł energii jest niezbędnym elementem każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki temu posunięciu jesteśmy zabezpieczeni przed wyjątkowymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami, a niezawodny i stały dostęp do energii zapewnia zachowanie płynności produkcji, komunikacji czy handlu – komentuje Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Trójstronna współpraca ma poszerzyć możliwości rozwoju nowoczesnych technologii przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców z Zielonej Góry i okolic. Umowa zakłada także zwiększenie udziału stron w poprawie bezpieczeństwa energetycznego poprzez podjęcie działań na rzecz budowy stacji energetycznej najwyższych napięć i powiązaniem jej z pierścieniem linii wysokich napięć wokół aglomeracji zielonogórskiej. Sygnatariusze listu będą również nieustannie budować dobre, wzajemne relacje i poszerzać współpracę w celu realizacji wspólnych projektów, kierując się zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

­­– Jest to bardzo istotne porozumienie, które nam jako lokalnemu operatorowi energetycznemu, daje dodatkowe możliwości zarządzania energią w sieci w przypadku wystąpienia awarii masowych spowodowanych np. bardzo silnym wiatrem. Podobne rozwiązanie sprawdziło się w lutym bieżącego roku w Gorzowie Wielkopolskim, dlatego bardzo doceniamy, że również w przypadku Zielone Góry wszyscy zaangażowali się w to, aby dzisiejsze porozumienie stało się faktem – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator.

Porozumienie jest bardzo ważne również ze względu na dynamicznie rozwijający się elektryczny transport miejski, który jest szczególnie narażony na niedogodności w przypadku dłuższych przerw w dostawach energii elektrycznej.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński