TAG: PGE Energia Ciepła

W gorzowskim oddziale PGE Energia Ciepła z Grupy PGE powstanie kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy 62 MWt. Inwestycja będzie kosztować ponad 40 […]
Od pierwszego lipca 2021 roku elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie zostały włączone w struktury PGE Energia […]
Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, podczas spotkania z dziennikarzami w ramach cyklu „Kawa z kogeneracją” […]
Ostatniej nocy mieszkańców Krakowa niepokoiły odgłosy dobiegające z okolic elektrociepłowni w Łęgu. Właściciel obiektu, Polska Grupa […]
Podczas rozmów panelowych na konferencji EuroPOWER 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl zaproszeni goście rozmawiali o wyzwaniach stojących przed […]
– Należy dopuścić pewne źródła odnawialne, które muszą pracować, na przykład odpady, które są wytwarzane w dużych miastach – […]
Grupa Kogeneracja osiągnęła po półroczu 2020 roku wynik EBITDA na poziomie 246 mln zł, czyli o 84 procent większy niż w tym samym okresie w […]
PGE Energia Ciepła, właściciel krakowskiej elektrociepłowni i spółka z Grupy Kapitałowej PGE przeznaczy w najbliższym czasie niemal 20 mln […]
W rzeszowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła, trwa intensywny okres remontowy. Niektóre prace rozpoczęły się już na […]
Ruszyła modernizacja instalacji Elektrociepłowni Gdańsk służącej do zmniejszenia emisji tlenków siarki, która spadnie przez to o 35 procent.
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki […]
Zarząd PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE oraz Zarządy włoskich spółek TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i ASTALDI S.p.A […]
Kolejnych 650 budynków w Trójmieście, Rumi i Kosakowie zostało w minionym roku przyłączonych do sieci ciepłowniczych zasilanych z […]
System taryfowania ciepłownictwa nie odpowiada dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku. Bez zmiany legislacji i systemu taryfowania sektor […]
PGE Energia Ciepła podpisała ze spółką zależną Erbudu umowę z na budowę nowych źródeł szczytowych w Oddziale Wybrzeże w […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której […]
Jak poinformowały „Nowiny24”, ogłoszony przez PGE Energia Ciepła konkurs na dostawców niesegregowanych odpadów komunalnych do […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rzeszowie zainwestuje 9,5 […]
PGE Energia Ciepła oraz PGE Nowa Energia, spółki Grupy Kapitałowej PGE, zapraszają do udziału w hackathonie Energy HackOn „Optymalizacja […]
W drugim etapie postępowania PGE Energia Ciepła zastrzega, że co najmniej połowa określonego w postępowaniu wolumenu odpadów, tj. 35 100 ton, […]
Projekty spółek Grupy Kapitałowej PGE znalazły się na liście kilkudziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą […]
Jak sfinansować i przeprowadzić projekt modernizacyjny w zarządzanych budynkach mieszkalnych – rozwiązania oparte na praktycznych […]
PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały List Intencyjny z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy II linii […]
PGE Energia Ciepła i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie intensyfikują współpracę na rzecz rozwoju rynku ciepła […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, angażuje się w pomoc odbiorcom wrażliwym społecznie  w lokalizacjach, w których ma […]
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój odbył się panel pt. Wizja ciepłownictwa 2030, którego uczestnicy rozmawiali o przyszłości tego […]
W dniach 21-23 sierpnia 2019 roku na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła odbywają się ćwiczenia, których […]
We wtorek, 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku […]
Prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, […]
Czy gaz zasili polskie ciepłownictwo? Zastanawiali się nad tym uczestnicy dyskusji ,,Kogeneracja na rynku energii – stan obecny i nowe […]
– Obecnie około 70 procent ciepła w Polsce jest produkowane w oparciu paliwa węglowe. Zbliżające się nowe konkluzje BAT spowodują, że […]
– Ciepłownictwo to element krwioobiegu polskiej gospodarki. Cieszymy się, że jesteśmy dostrzegani jako element bezpieczeństwa […]
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni […]
– Wchodzimy w okres bardzo szybkiej transformacji energetycznej. Musimy zmieniać skład miksu paliwowego. Węgiel będzie miał w nim istotny […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, już po raz drugi […]
Skuteczna walka ze smogiem wymaga edukacji społeczeństwa i promowania ciepła systemowego. Sektor ciepłowniczy apeluje jednak o zmiany w systemie […]
PGE chce zazielenić nie tylko energetykę, ale również ciepłownictwo w oparciu o niskoemisyjną kogenerację. Prezes PGE Energia Ciepła Wojciech […]
PGE Energia Ciepła zorganizowała pierwsze warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej, na których spółka […]
PGE Energia Ciepła złożyła w UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad PGE Gaz Toruń – poinformował […]
Grupa utrzymuje trend bardzo dobrych wyników operacyjnych. W 2018 r. zanotowała rekordową produkcję energii elektrycznej na poziomie 65,9 TWh […]
PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w trosce o środowisko naturalne i komfort życia mieszkańców, podpisały […]
5 marca 2019 roku mija dokładnie 50 lat od momentu, kiedy na teren Elektrowni PGE Energia Ciepła w Rybniku wjechały pierwsze spychacze i […]
Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, przeprowadziła kompleksowy remont bloku […]
W elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, należącej do Grupy Kapitałowej PGE, przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i […]