Rząd przyjął uchwałę o finansowaniu atomu w Polsce ze wsparciem USA i dosypał pieniędzy

30 maja 2023, 12:00 Alert

Rząd zajął się uchwałą w sprawie finansowania pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ze wsparciem z USA za pośrednictwem EXIMBANK-u. Dosypał też pieniędzy Polskim Elektrowniom Jądrowym.

Flagi USA i Polski. Źródło: freepik
Flagi USA i Polski. Źródło: freepik

Porządek obrad rządu zaplanowany na 30 czerwca uwzględnia „projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa”.

Owa uchwała określa ramowo źródła finansowania elektrowni jądrowej na Pomorzu, którą mają budować razem Polskie Elektrownie Jądrowe z Polski oraz Bechtel i Westinghouse z USA. Będzie się ona także odnosić do oferty wsparcia atomu ze środków rządowego EXIMBANK ze Stanów Zjednoczonych, który złożył ofertę w tym zakresie, o czym informował BiznesAlert.pl.

– Rząd podejmuje działania, aby zapewnić warunki do budowy elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Chodzi w szczególności o: opracowanie projektów przepisów, w oparciu o które możliwe będzie udzielenie gwarancji lub poręczeń w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, dla zapewnienia finansowania dłużnego, które jest niezbędne do pokrycia kosztów realizacji inwestycji; podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Rada Ministrów zobowiąże właściwe organy i podmioty do podjęcia działań, które będą służyły zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe – czytamy w komunikacie rządu.

PEJ mają finansować budowę atomu w Polsce do czasu stworzenia modelu finansowego. Model finansowania oraz podział udziałów firm amerykańskich w akcjonariacie PEJ jest przedmiotem negocjacji przed podpisaniem umowy projektowej zaplanowanym na trzeci kwartał 2023 roku. Polska chce mieć pierwszy reaktor AP1000 w 2033 roku i 6-9 GW atomu w 2043 roku. Pierwsza elektrownia w tej technologii ma powstać na Pomorzu.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 30 maja 2023 roku, godz. 14.00 – komunikat rządu

Jakóbik: Polacy są na finiszu negocjacji atomu z USA i szykują finansowanie