Enea Ciepło przebuduje sieć w Białymstoku

8 marca 2019, 09:45 Alert
enea_cieplo_za_ponad_38_mln_zl_przebuduje_siec_cieplownicza_w_bialymstoku_3_
fot. Enea Ciepło

Enea Ciepło zapowiedziała, że tym roku rozpocznie kolejny projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Białymstoku. W ramach inwestycji ma zostać zmodernizowana sieć o długości ponad 18 km.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2019-2023, a jego koszt to ponad 38 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt Enei Ciepło obejmuje nie tylko modernizację ponad 18 km sieci cieplnej, ale również przebudowę dwóch węzłów ciepłowniczych. W miejsce dwóch tzw. węzłów grupowych na białostockim osiedlu Wysoki Stoczek powstaną węzły indywidualne w każdym z zasilanych obiektów. Zamiana węzłów grupowych na indywidualne wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem strat związanych z dystrybucją ciepła sieciami niskoparametrowymi z węzła grupowego do poszczególnych obiektów. Łączny koszt całego projektu szacowany jest na 38 390 500 zł.

– Inwestycja przełoży się na bezpieczeństwo i komfort dostaw ciepła dostarczanego przez Eneę Ciepło tysiącom mieszkańców Białegostoku. Dzięki dotacji z NFOŚiGW jeszcze bardziej wzrośnie standard dostaw ciepła, który zapewniamy naszym odbiorcom. Projekt wiąże się również z oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia strat ciepła na poziomie 40 tys. GJ w skali roku – mówi Wiktor Dulewicz, prezes Enei Ciepło.
Umowa na dofinansowanie projektu „Przebudowa sytemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupowych” została zawarta w Warszawie pomiędzy Eneą Ciepło a NFOŚiGW.

Jest to już czwarta od 2017 roku umowa dofinansowania wspierająca realizowany przez Eneę Ciepło Program Modernizacji Sytemu Ciepłowniczego Białegostoku. W jego ramach dotychczas przebudowano prawie 9 km sieci, wybudowano kilkaset metrów nowych sieci i zlikwidowano 3 węzły grupowe na białostockim osiedlu Piasta zastępując je węzłami indywidualnymi. Enea Ciepło pozyskała dotychczas na realizację tych projektów ponad 41 mln zł ze środków NFOŚiGW.

Enea