Enea przebudowała linię wysokiego napięcia Stęszew – Kościan

20 kwietnia 2016, 14:15 Alert
Linie elektroenergetyczne energia

(Enea Operator/CIRE.pl)

Jak poinformowała Enea Operator zakończyła się inwestycja przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV relacji Stęszew – Kościan. Operator podkreśla, że dzięki niej wzrośnie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do mieszkańców i przedsiębiorców z powiatów: poznańskiego i kościańskiego, w szczególności gmin Stęszew, Czempiń oraz Kościan.

Nowa, prawie 22 kilometrowa linia zastąpiła linię z 1969 roku. Głównym celem przebudowy była poprawa warunków i pewności zasilania południowej części Wielkopolski.

Prace modernizacyjne linii 110 kV Stęszew-Kościan polegały na budowie nowej linii w miejscu istniejącej, w której zastosowano przewody o przekroju roboczym 240 mm kw. zamiast dotychczas istniejących 120mm kw., oraz o temperaturze pracy do +80st. C z poprzednich +40st. C. Jak podkreśla operator yak istotne zwiększenie tych parametrów poprawi jakość dostarczanej energii elektrycznej, a także zwiększy możliwości przyłączania nowych obiektów do sieci spółki.

W czasie przebudowy uregulowany został też stan prawny związany z posadowieniem urządzeń energetycznych na gruntach osób trzecich – służebności przesyłu, decyzje drogowe, umowy cywilno-prawne dla gruntów pokrytych wodami. W trakcie prac budowlanych, na wniosek GDDKiA, trzeba było także zmienić usytuowanie niektórych słupów w związku z budową drogi ekspresowej S5.

Linia 110 kV Stęszew-Kościan spełnia również wszelkie wymogi środowiskowe. Ze względu na liczne ptactwo występujące w pobliżu linii, Enea Operator zastosowała elementy ułatwiające dostrzeżenie przewodów i uniknięcie kolizji z nimi. Na odcinku linii przebiegającym przez Wielki Łęg Obrzański na przewodach odgromowych zainstalowano odstraszacze Fire-Fly a na najniższych i najwyższych przewodach wiszą specjalne spirale ostrzegawcze. Ciekawostką jest fakt osiedlenia się kruków na starych słupach. Specjalnie dla nich na nowych konstrukcjach spółka zamontowała 4 budki lęgowe. Ptaki nie skorzystały i zbudowały swoje gniazda wprost na słupach.

Wykonawcą linii jest SAG Elbud Gdańsk, a łączny koszt modernizacji wyniósł 11,5 mln zł.