Zespół ds. rozwoju atomu w Polsce rozpoczyna pracę

17 lutego 2023, 16:14 Alert

17 lutego minister klimatu i środowiska powołał do życia zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Jego celem będzie wsparcie ministra w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce oraz zapewnienie koordynacji działań w tym zakresie z różnymi podmiotami krajowego sektora jądrowego.

Elektrownia Penly w Normandii, która ma problemy z korozją. © Maxppp - Fred Douchet
Elektrownia Penly w Normandii, która ma problemy z korozją. © Maxppp - Fred Douchet

W skład zespołu, poza przedstawicielami departamentu energii jądrowej ministerstwa klimatu i środowiska, wejdą m.in. przedstawiciele pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz krajowych przedsiębiorstw realizujących lub przygotowujących się do realizacji konkretnych planów inwestycyjnych w zakresie budowy elektrowni jądrowych.

Jak podaje resort klimatu, rezultatem prac zespołu będą wypracowywane dla ministra rekomendacje w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce. – Rekomendacje te będą uwzględniały potrzeby zarówno inwestycji w wielkoskalowe elektrownie jądrowe, jak i małe reaktory modułowe (SMR) – czytamy w informacji prasowej.

Zespół pełnić będzie rolę platformy dialogu oraz wsparcia krajowych przedsiębiorstw poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w takich obszarach jak licencjonowanie elektrowni jądrowych, komunikacja ze społeczeństwem, rozwój zasobów ludzkich, czy współpraca międzynarodowa na potrzeby realizacji projektów jądrowych.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Mariusz Marszałkowski

Polskie Elektrownie Jądrowe wsparły 60 inicjatyw społecznych gdzie postanie pierwsza atomówka