TAG: Ministerstwo klimatu
Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na […]
Ministerstwo Klimatu przygotowało sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za rok 2019. – Zgodnie z […]
Ministerstwo klimatu poprzez Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia o wielkości udziału ilościowego sumy energii […]
Państwowa Agencja Atomistyki będzie rozbudowywać sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Do końca roku łącznie 15 […]
Dziś Ministerstwo Klimatu poinformowało o 100-tysięcznym wniosku w programie Mój Prąd. BiznesAlert.pl zapytał przedstawicieli resortu klimatu i […]
Ministerstwo Klimatu poinformowało, że w programie Mój Prąd wpłynął 100-tysięczny wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.  
-Węgiel i ropa jeszcze długo będą elementem polskiego miksu energetycznego, ale już od dawna energia ze źródeł odnawialnych jest tańsza […]
Na konferencji prasowej poświęconej podpisaniu listu intencyjnego między resortem klimatu a głównymi graczami na polskim rynku energetycznym […]
Podczas webinarium pt. „Investing in the Recovery and Transition of Europe’s Coal Regions” zorganizowanego przez Bloomberg New Energy Finance […]
Nowa edycja programu Czyste Powietrze ruszyła w połowie maja. Mimo zmian, utrzymane zostały dotacje do 30 procent na zakup pieca węglowego, […]
W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu pojawiło się zarządzenie ministra Michała Kurtyki z dnia 20 maja, w którym przedstawiony został […]
Ceny referencyjne określają maksymalny poziom cen ofert składanych przez producentów zielonej energii w aukcjach. Ich wyznaczenie jest zatem […]
Ministerstwo klimatu chce opracować bardziej systemowy sposób rekompensat za wzrost cen energii dla gospodarstw domowych – informuje Dziennik […]
Ministerstwo klimatu poinformowało 11 maja br., że dr Łukasz Młynarkiewicz został powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawieckiego […]
PGE podpisała z ministerstwem klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci […]