TAG: Ministerstwo klimatu
Minister klimatu powołał zespół do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację w sektorze energetyczno-paliwowym.
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Klimatu zaproponowało rozwiązania w sektorze energetyki i gospodarki odpadami. Resort […]
Polska proponuje Komisji Europejskiej wprowadzenie mechanizmów osłonnych dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Stoi on przed […]
W przypadku utrzymywania się trudnej sytuacji gospodarczej rząd RP będzie proponował KE wprowadzenie doraźnych rozwiązań mogących wpłynąć […]
Minister klimatu Michał Kurtyka zapowiedział, że zaproponuje zmiany regulacji w obszarach m.in. klastrów i spółdzielni energetycznych, czy […]
Ministerstwo klimatu planuje rozpoczęcie prezentacji nowej polityki klimatyczno-energetycznej na przyszły tydzień – poinformował w środę […]
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej została podpisana umowa o realizacji programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, […]
Ministerstwo rozwoju chce podjąć wyzwanie i zmierzyć się ze zmianami klimatu. – Wydaje się, że epoka nadmiernego korzystania z zasobów […]
Chcemy postawić Odnawialne Źródła Energii w centrum polskiej transformacji energetycznej, doceniając i nie bagatelizując wciąż dużego […]
W dzisiejszym podcaście Rozmowa BiznesAlert.pl dziennikarz Bartłomiej Sawicki przybliża temat pożyczek na domową fotowoltaikę budynków […]
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, którym został Ireneusz Zyska, […]
Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie […]
Ministerstwo Klimatu uruchamia program słoneczne dachy dla spółdzielni i budynków wspólnot mieszkaniowych. Obecnie rusza pilotaż w Poznaniu […]
Ministerstwo Klimatu szacuje koszty osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę na 400 mld euro. Taką kwotę podał resort w interpelacji […]
Sejm w czwartek przyjął zmianę ustawy o działach administracji rządowej. Zakłada ona m.in. utworzenie nowych działów: aktywa państwowe i […]