Orlen dostarczy gaz klientowi Gazpromu na Słowacji

8 lipca 2024, 09:30 Alert

Grupa Orlen podpisała umowę z ZSE Energia ze Słowacji na dostawę gazu, który pokryje około 30 procent rocznego zapotrzebowania ZSE Energia. Kontrakt ten stanowi przykład rosnącej współpracy przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej w celu dywersyfikacji źródeł dostaw oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Orlen zazielenił logo w 2020 roku. Zdjęcie: Wojciech Jakóbik.
Orlen zazielenił logo w 2020 roku. Zdjęcie: Wojciech Jakóbik.

Zgodnie z umową Orlen dostarczy gaz ziemny od stycznia do końca 2025 roku. Surowiec, pochodzący między innymi z USA, będzie transportowany w formie skroplonej do terminala LNG, gdzie Orlen ma długoterminową rezerwację mocy. Po regazyfikacji, gaz zostanie przesłany gazociągiem Polska-Litwa do polskiego systemu gazowego, a następnie interkonektorem Vyrava na Słowację.

Będzie to pierwszy przypadek, gdy słowacka firma sprowadzi gaz ziemny z północnego kierunku. Wolumen dostaw stanowi około jednej trzeciej rocznego zapotrzebowania klientów Grupy ZSE, która jest drugim co do wielkości dostawcą gazu na Słowacji.

Podpisanie tej umowy było możliwe dzięki nowym międzysystemowym połączeniom gazowym, które w ostatnich latach połączyły Polskę z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej i państw bałtyckich. Te połączenia pozwalają Grupie ORLEN na sprzedaż gazu zarówno w kraju, jak i za granicą, opierając się na zdywersyfikowanym portfelu źródeł gazu. Cena gazu w ramach umowy będzie ustalana zgodnie z warunkami rynkowymi.

Coraz więcej firm boryka się z problemami prawnymi związanymi z Gazpromem. Arbitraż, przewidziany w kontraktach terminowych jako metoda rozstrzygania sporów dotyczących warunków dostaw gazu, zazwyczaj odbywał się w trybunale w Sztokholmie. Jednak sąd arbitrażowy w Petersburgu zakazuje kolejnym firmom korzystania z tej metody, domagając się, by sprawy były rozstrzygane w rosyjskiej jurysdykcji.

Pozwy firm takich jak BBL, CEZ, ZSE Energia, OMV, Uniper i NET4GAS, które dotyczyły przerw w dostawach gazu w 2022 roku, kiedy to kryzys energetyczny osiągnął szczyt z powodu ograniczenia eksportu gazu z Rosji oraz inwazji na Ukrainę, zostały już odrzucone. Teraz sąd w Petersburgu orzekł, że Engie z Francji również nie ma prawa do arbitrażu. Warto zauważyć, że OMV, Uniper i Engie byli partnerami finansowymi kontrowersyjnego projektu gazociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami.

Orlen / Mateusz Gibała

Orlen dalej będzie dostarczał gaz do Zielonej Góry