PGE udostępniła mapę skrzyżowań szlaków żeglowanych z liniami energetycznymi

8 lipca 2024, 09:30 Alert

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglującym PGE Dystrybucja przygotowała mapę skrzyżowań szlaków wodnych z liniami energetycznymi. Co roku dochodzi do prób przepłynięcia pod nimi z rozłożonym masztem.

PGE mapa skrzyżowań szlaków wodnych z liniami energetycznymi na Kanale Augustowskim. Źródło: PGE

Z uwagi na trwający sezon żeglarski PGE Dystrybucja przygotowała zaktualizowaną wersję mapy skrzyżowań szlaków żeglownych z liniami energetycznymi. Mimo zwiększania się świadomości względem bezpieczeństwa co roku odnotowuje się próby przepłynięcia z postawionym masztem pod liniami energetycznymi. Może to doprowadzić do wypadku i porażenia załogi znajdującej się na pokładzie. Udostępnienie nowych map żeglującym na Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie ma pomóc zadbać o bezpieczeństwo.

Rejon Energetyczny Ełk i Suwałki to obszar, na którym występuje najwięcej jezior i szlaków wodnych, w związku z tym PGE podejmuje kroki mające na celu zapewnić bezpieczeństwo odpoczywającym. Pierwsze działania tego typu miały miejsca w latach 90. Kiedy to na przewodach linii energetycznych zawieszono kule ostrzegawcze w celu poprawy widoczności dla żeglarzy i ptactwa wodnego. W zeszłym roku zakończono wymianę znaków na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na pokryte specjalną folią odblaskową zwiększającą widoczność nocą. PGE modernizuje również swoją infrastrukturę, między innymi zastępując linie napowietrzne na ułożone pod dnem.

Polska Grupa Energetyczna / Marcin Karwowski

Jakóbik: Polska ochroni infrastrukturę krytyczną w energetyce przed incydentami