Energetyka i infrastruktura – ważne wątki expose premier Beaty Szydło

18 listopada 2015, 13:49 Alert
Beata Szydło

(Teresa Wójcik)

Z expose premier Beaty Szydło wynika, że kluczowym elementem pracy jej rządu będzie gospodarka. Na jej rozwój przewiduje się 1 bln zł.  Zapowiadając przyjazną i inspirującą politykę rządu wobec całej gospodarki, premier podkreśliła, że obok sektora małych i średnich przedsiębiorstw, lepsze warunki działania będą mieć wielkie przedsiębiorstwa, w tym w przemyśle energetycznym i zbrojeniowym.  Oznacza to aktywizację polskiej gospodarki. Zwróciła przy tym uwagę na doświadczenia wielkich przedsiębiorstw państwowych w obecnym globalnym kryzysie gospodarczym.

Mówiąc o infrastrukturze premier Szydło zaznaczyła, że nie „Nie ma powodu, aby 1 kilometr autostrady w Polsce kosztował tyle, co w górzystych krajach Europy”. Zauważyła, że „środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 są jeszcze w ograniczonym stopniu uruchomione.” Omawiając kompetencje nowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, premier do jego zadań priorytetowych zaliczyła program budowy mieszkań pod wynajem, budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu, oraz modernizację kolei.

Premier prezentując zadania dla drugiego nowego Ministerstwa, Ministerstwa Energii na pierwszym miejscu wymieniła górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. – „Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji” – powiedziała  premier Szydło – Ministerstwo Energii, podobnie jak Ministerstwo Infrastruktury będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój – podkreśliła premier. Poza górnictwem, premier podkreśliła duże znaczenie gazu dla naszej gospodarki i w tym kontekście importu LNG przez gazoporty.