Projekt nowelizacji ustawy o OZE dotyczący zmian w systemie net-billingu trafił do konsultacji

4 czerwca 2024, 14:45 Alert

– Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmiany w systemie rozliczeń net-billing i zasadach udzielania pomocy publicznej w sektorze energii, trafił do konsultacji i uzgodnień – wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji – pisze Polska Agencja Prasowa (PAP).

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do wymogów unijnych, zwłaszcza w zakresie pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE. Zmiany w net-billingu, które mają wejść w życie po 1 lipca 2024 r., umożliwią prosumentom rozliczanie się na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej. Prosumenci będą mogli także wybrać rozliczenie oparte na rynkowej cenie energii obowiązującej w okresach rozliczenia niezbilansowania, co ma zwiększyć zwrot niewykorzystanych środków do 30 procent (obecnie 20 procent).

Projekt zakłada także wprowadzenie ulg dla przedsiębiorstw narażonych na ryzyko ucieczki emisji. Przedsiębiorstwa te będą mogły liczyć na 85% lub 75% ulgi w obowiązku uzyskania świadectw pochodzenia i opłat za energię elektryczną. Dodatkowo, w celu utrzymania minimalnych opłat za energię na poziomie 0,5 EUR/MWh, wprowadzona zostanie opłata wyrównawcza.

Kolejne zmiany obejmują wyłączenie możliwości udzielania pomocy operacyjnej na budowę nowych jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi oraz uproszczenie procedur związanych z pozwoleniami na budowę instalacji OZE. Na wydanie decyzji w sprawie takich pozwoleń przewidziano 30 dni, a na warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej odpowiednio 45 i 30 dni.

Nowelizacja ma również dostosować przepisy do znowelizowanego rozporządzenia GBER, co wpłynie na programy wsparcia FiT/FiP oraz system aukcyjny dla instalacji OZE o mocy poniżej 500 kW. Od 1 stycznia 2026 r. tylko wytwórcy w instalacjach o mocy poniżej 200 kW będą mogli korzystać z gwarantowanego odbioru energii i zwolnień z bilansowania handlowego.

Zmiany mają na celu poprawę rentowności inwestycji w OZE oraz ułatwienie realizacji projektów energetycznych, co jest uznawane za działania w nadrzędnym interesie publicznym.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Gibała: Jaki będzie nowy parlament?