Agencja Ochrony Środowiska odrzuca petycję przemysłu energetycznego mającą na celu ochronę turbin przed przepisami dot. powietrza

16 kwietnia 2024, 11:15 Alert

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) odrzuciła w poniedziałek petycję złożoną przez grupy branży energetycznej, które domagały się usunięcia limitów emisji szkodliwych substancji z turbin stacjonarnych. Agencja argumentuje, że ryzyko nowotworu pozostaje wysokie w związku z emisją niebezpiecznych zanieczyszczeń.

siemens gamesa oze turbiny wiatr
Fot. Siemens Gamesa

Petycja została złożona w 2019 roku przez takie organizacje jak American Fuel & Petrochemical Producers oraz American Petroleum Institute. Grupy te dążyły do wykreślenia turbin spalinowych z krajowych norm emisji dla niebezpiecznych substancji zanieczyszczających (NESHAP). Te normy nakładają ograniczenia na emisję substancji rakotwórczych, takich jak formaldehyd i benzen.

– Dzisiejsze działania zagwarantują, że ludzie mieszkający, pracujący i bawiący się w pobliżu tych obiektów będą chronieni przed szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza – powiedział administrator EPA, Michael Regan.

Turbiny napędzane gazem, które emitują formaldehyd i inne niebezpieczne zanieczyszczenia w wyniku przemian chemicznych zachodzących w wyniku przegrzania metanu, są głównym przedmiotem zainteresowania. EPA wskazała, że około 250 amerykańskich turbin gazowych zostało objętych przepisami NESHAP, w tym również turbiny firmy Cheniere, zajmującej się skroplonym gazem ziemnym.

W 2022 roku Cheniere złożyła odrębną petycję do EPA, w której argumentowała, że przestrzeganie przepisów NESHAP zagroziłoby eksportowi gazu do Europy. Branża argumentowała, że turbiny nie stwarzają zagrożenia nowotworem na poziomie mniejszym niż jeden przypadek na milion. EPA jednak odrzuciła ich petycję, twierdząc, że nie przedstawili wystarczających informacji i analiz.

– Chociaż jesteśmy rozczarowani tą decyzją, będziemy nadal współpracować z EPA, aby zapewnić, że wszelkie nowe lub zmienione normy emisji dla turbin spalinowych będą opłacalne i technicznie wykonalne – skomentował Scott Lauermann, rzecznik API.

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska w regionach, gdzie turbiny są powszechnie stosowane, wyrażają poparcie dla decyzji EPA. Uważają, że ochrona tych przepisów jest niezbędna dla bezpieczeństwa społeczności mieszkających w pobliżu obiektów przemysłowych.

– Niezwykle ważne jest, aby turbiny te nadal podlegały przepisom federalnym, które chronią społeczności zajmujące się sprawiedliwością środowiskową przed niebezpiecznymi emisjami toksycznymi do powietrza – podkreśliła Keri Powell z Południowego Centrum Prawa Ochrony Środowiska.

Reuters / Mateusz Gibała

Obrończyni Nord Stream 2 z Niemiec dalej nie jest mile widziana w Polsce