Niemcy z trudnościami w osiągnięciu celów klimatycznych na 2030 rok

3 czerwca 2024, 14:15 Alert

Niemieccy doradcy klimatyczni ostrzegają, że kraj prawdopodobnie nie zrealizuje swoich celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, pomimo niedawnych zmian legislacyjnych.

Rzeka Ural. Źródło: Wikimedia Commons

Pomimo wprowadzenia bardziej elastycznej ustawy o ochronie klimatu, która daje pewne umocowanie sektorom niewydajnym, takim jak transport, eksperci uważają, że Niemcy mają trudności w osiągnięciu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych o 65% w porównaniu do poziomów z 1990 roku.

Minister Ochrony Klimatu wcześniej sugerował, że kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów po raportowanym 10% spadku emisji w 2023 roku, ale opinia Rady ds. Klimatu podważa te twierdzenia. Ostrzeżenie to podkreśla pilną potrzebę podjęcia dodatkowych środków, aby uniknąć dalszych opóźnień i zagrożenia szerszym celem Niemiec osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku.

Mimo działań podejmowanych przez rząd, Niemcy nadal mają obowiązek spełnienia celów UE i mogą ponieść kary finansowe, jeśli nie zrealizują tych celów. W związku z tym konieczne jest skoncentrowanie się na skutecznej implementacji polityki klimatycznej, aby zapewnić, że Niemcy spełnią swoje zobowiązania w zakresie ochrony środowiska.

Reuters / Mateusz Gibała

Wiśniewska: Jak zamrożone pieniądze Rosji mogą pomóc obronie Ukrainy