Start programu dopłat do przydomowych wiatraków jest planowany na drugi lub trzeci kwartał 2024 roku

20 maja 2024, 11:15 Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że uruchomienie naboru wniosków w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” planowane jest na drugi lub trzeci kwartał 2024 roku. Program ma na celu wsparcie finansowe dla osób chcących zainwestować w przydomowe instalacje wiatrowe, oferując dofinansowanie do 30 tys. zł na zakup i montaż mikroinstalacji.

Elektrownia Wiatrowa Tyligulska należaca do DTEKu. Źródło: DTEK

Całkowity budżet programu, który będzie realizowany do 2029 roku, wynosi 400 mln zł. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do końca 2028 roku. NFOŚiGW nie podał jeszcze, jaka będzie dokładna pula środków dostępnych w pierwszym naborze wniosków.

Szczegóły Programu

Program „Moja elektrownia wiatrowa” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które chcą produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, do maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 kW i nie większej niż 20 kW. Jednakże, dofinansowanie nie przekroczy 5 tys. zł na 1 kW mocy zainstalowanej.

Dodatkowo, możliwe będzie otrzymanie wsparcia na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej. Dotacja w tym przypadku wyniesie do 17 tys. zł na jeden akumulator o minimalnej pojemności 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł na 1 kWh. Zakup magazynu energii jest opcjonalny.

Program „Moja elektrownia wiatrowa” jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony NFOŚiGW, osoby prywatne będą miały możliwość zmniejszenia swoich rachunków za prąd oraz przyczynienia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO2.

Uruchomienie programu w połowie 2024 roku to istotny element strategii Polski na rzecz promowania energii odnawialnej i samowystarczalności energetycznej obywateli. Zwiększenie dostępności dofinansowań dla przydomowych instalacji wiatrowych może przyczynić się do rozwoju rynku mikroinstalacji oraz podniesienia świadomości ekologicznej wśród Polaków.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Jakóbik: Politycy kłócą się o skutki, a nie przyczyny kryzysu energetycznego