Eksperci zbadają tempo dekarbonizacji polskiej gospodarki

7 czerwca 2024, 11:00 Alert

– Qemetica, Pracodawcy RP oraz Instrat zainaugorowały działanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki –  czytamy w komunikacie prasowym.

Elektrociepłownia Siekierki. Fot. Polska Grupa Energetyczna.
Elektrociepłownia Siekierki. Fot. Polska Grupa Energetyczna.

Qemetica wspólnie z Pracodawcami RP oraz Fundacją Instrat inaugurują Polski Indeks Dekarbonizacji Gospodarki. Opierając się na ankietach kierowanych do przedsiębiorstw w Polsce, indeks ma na celu prezentowanie trendów w zielonej transformacji gospodarki oraz wspieranie budowy szerokiej świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta ma także na celu zidentyfikowanie głównych wyzwań związanych z dekarbonizacją dla biznesu w Polsce. Celem indeksu jest stworzenie narzędzia, które będzie inspiracją do publicznej dyskusji na temat tempa i perspektyw dekarbonizacji oraz transformacji energetycznej w Polsce. Jego wyniki będą prezentowane półroczne w efekcie analizy danych z ankiet wysyłanych do krajowych przedsiębiorstw, które naturalnie stają przed wieloma wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

– Pozostając w ciągłym działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju w Qemetice, inicjujemy utworzenie Polskiego Indeksu Dekarbonizacji Gospodarki, czyli narzędzia do pomiaru pulsu dekarbonizacji polskiego biznesu – mówi Kamil Majczak, prezes zarządu Qemetica.

– Qemetica, podobnie jak wiele firm energetycznie intensywnych w kraju, skupia się na transformacji energetycznej. Ambitnie podchodzimy również do kwestii ESG i dekarbonizacji, deklarując, że do 2040 roku dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wspólnie z przedstawicielami innych polskich firm chcemy pokazać naszą determinację w realizacji naszych zamiarów dotyczących dekarbonizacji oraz rozmawiać o wyzwaniach i szansach, jakie się z tym wiążą – dodaje.

Fundacja Instrat odpowiada za merytoryczne przygotowanie indeksu oraz analizę jego wyników. Metodologia narzędzia opiera się na ankietach mających na celu zidentyfikowanie trendów i aktualnych wyzwań dla polskiej gospodarki związanych z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. W przyszłości indeks ma być platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną. Inspiracją dla stworzenia Polskiego Indeksu Dekarbonizacji Gospodarki był wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index).

– Indeks Dekarbonizacji będzie odzwierciedleniem nastrojów polskiego biznesu wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą dekarbonizacja. Jest to wartościowe i unikatowe uzupełnienie obecnie dostępnych danych dotyczących działań ESG firm – podkreśla Michał Hetmański, prezes zarządu fundacji Instrat.

– Aspekty środowiskowe są podwójnie ważne dla działalności przedsiębiorstw. Po pierwsze, coraz bardziej wpływają one na ich konkurencyjność i atrakcyjność dla szerokiego grona interesariuszy. Po drugie, tempo i sukces dekarbonizacji całej gospodarki zależą od wdrożenia tych czynników – dodał.

Dystrybucję ankiet wśród przedstawicieli polskiego biznesu zapewnią Pracodawcy RP – największa polska organizacja zrzeszająca pracodawców, posiadająca formalne umocowanie w Radzie Dialogu Społecznego, organie odpowiedzialnym za prowadzenie tzw. społecznego dialogu trójstronnego pomiędzy rządem, pracodawcami oraz związkami zawodowymi. Organizacja dysponuje rozbudowaną i aktywną strukturą odpowiedzialną za relacje z firmami-członkami, co ułatwi sprawną obsługę procesu wysyłki i zbierania ankiet.

– Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma szansę stać się inspiracją do powstania swoistego forum dla przedsiębiorstw, umożliwiającego dialog na temat obecnych i przyszłych wyzwań związanych z dekarbonizacją  mówi Rafał Dutkiewicz, prezes zarządu Pracodawców RP.

– Jako Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujemy liczne firmy działające w kluczowych sektorach gospodarki, również tych, gdzie kwestie dekarbonizacji znajdują się w centrum uwagi. To istotne dla powodzenia naszej inicjatywy – dodał.

Qemetica / Mateusz Gibała

Instrat: Polska marnuje coraz więcej energii ze źródeł odnawialnych