Krzyżewski: Obligacje warte cztery mld złotych pomogą KGHM finansować projekty inwestycyjne

31 maja 2024, 13:00 Energetyka

KGHM ogłosił plany wprowadzenia programu emisji obligacji o wartości do 4 miliardów złotych. W ramach tego programu, firma rozważa emisję obligacji siedmioletnich w czerwcu. – Nowy program emisji obligacji to przede wszystkim istotny instrument dywersyfikacji źródeł finansowania KGHM Polska Miedź SA, ułatwiający realizację zamierzeń inwestycyjnych – tłumaczy wiceprezes tej spółki Piotr Krzyżewski w BiznesAlert.pl.

Wiceprezes KGHM Piotr Krzyżewski, Fot: KGHM

Umowa emisyjna, podpisana 29 maja 2024 roku, obejmuje KGHM jako emitenta oraz PKO BP, Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorów i dealerów. KGHM zaznaczył, że obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

– Nowy program emisji obligacji to przede wszystkim istotny instrument dywersyfikacji źródeł finansowania KGHM Polska Miedź SA, ułatwiający realizację zamierzeń inwestycyjnych, wpisujący się w zapowiedziany przegląd Strategii Grupy, gdzie spodziewamy się wzmocnienia długoterminowych inwestycji w core’owe projekty Grupy KGHM. Refinansowanie zapadających obligacji jest zgodne ze strategią dywersyfikacji także źródeł zewnętrznych finansowania, w tym portfela instrumentów dłużnych oraz opierania struktury finansowania na instrumentach długoterminowych. Nie ukrywam, że w mojej opinii zarówno przestrzeń rynkowa, jak i wspomniana oferta KGHM w tym momencie są bardzo dobre dla obu stron a myślę chociażby o wysokich napływach środków do funduszy, po ponad roku od szczytu ich odpływów i perspektywie spadających stóp procentowych motywujące inwestorów do poszukiwania rentownych aktywów czy sporej przestrzeni dla dłuższych tenorów tego typu instrumentów, w których inwestorzy szukają rentowności – powiedział w rozmowie z BiznesAlert.pl, Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych, CFO Spółki.

Zgodnie z komunikatem, zarząd spółki rozważa przeprowadzenie emisji w ramach Programu. Zgodnie z planem spółki wiemy, że emisja odbędzie się w czerwcu 2024 roku. Obligacje, które zostaną wyemitowane, będą miały 7-letni okres zapadalności od daty emisji. Będą to niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Obligacje mają być zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i mają trafić do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

KGHM Polska Miedź to spółka z szerokim portfolio projektów na różnych etapach – od eksploracji, przez rozwój, aż po produkcję. Projekty są realizowane w różnych lokalizacjach na świecie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku i jest częścią indeksu WIG20. W 2023 roku przychody skonsolidowane KGHM wyniosły 33,47 miliardów złotych.

KGHM / Mateusz Gibała

KGHM patrzy na mały atom, ale dziś nie jest mu niezbędny