Wojewoda wielkopolski wydał pierwsze decyzje w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV

23 kwietnia 2019, 15:52 Alert

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwie pierwsze decyzje w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Nową linią prąd będzie dostarczany do mieszkańców północnej i zachodniej Polski.

fot. pixabay.com

Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformowało we wtorek, że zakres prac budowlanych związanych z inwestycją obejmuje w szczególności wykonanie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, składającej się ze słupów stalowych, kratowych oraz zawieszonych na nich układów faz.

Zakres prac dotyczy również przebudowy obiektów kolidujących z projektowaną linią, w tym napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Wnioskodawcą jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Nowopowstały ciąg zastąpi istniejącą linię 220 kV Piła Krzewina-Plewiska, która zostanie zdemontowana.

“Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej do odbiorców w północnej i zachodniej Polsce. Przedsięwzięcie spowoduje znaczne wzmocnienie zasilania zarówno sieci przesyłowej 220 kV, jak i dystrybucyjnej 110 kV, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionów” – poinformował wojewoda wielkopolski.

Jak podano, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu; oznacza to, że uprawnia inwestora do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Polska Agencja Prasowa