OZE na pomoc amerykańskim bazom wojskowym

11 maja 2017, 07:15 Alert

Zespół inżynierów oraz ekspertów ds. polityki energetycznej z Michigan Technological University (MTU) prowadzi badania, które mają ocenić czy mikro-sieci energii słonecznej mogą być wykorzystywane jako instrument obrony przeciwko potencjalnego ataku cybernetycznego i fizycznego na bazy wojskowe w Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem badaczy dodatkowe 17 GW mocy zainstalowanych w energetyce słonecznej są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa amerykańskich baz wojskowych oraz ich niezależności od krajowej sieci przesyłowej, która potencjalnie może zostać zniszczona przez atak terrorystyczny bądź przez klęskę żywiołową.

Naukowcy MTU twierdzą również jest to rozwiązanie opłacalne ekonomicznie. Ponadto jest ono korzystne dla lokalnych społeczności, które mogą skorzystać z zainstalowanych w obiektach wojskowych mikro-sieci.

– Tylko 27 z ponad 400 obiektów wojskowych w USA obecnie dysponuje mikro-sieciami słonecznymi, a ich bezpieczeństwo jest zagrożone ponieważ systemy tworzenia kopii zapasowych są oparte na generatorach wykorzystujących paliwa – podkreślają eksperci.

Według nich 2,140 GW z 17 GW mocy zainstalowanej w infrastrukturze wojskowej będzie niezbędne do tego aby dostarczyć energię do wszystkich obierków infrastruktury krytycznej w USA przy 100 procentowym wykorzystaniu energii słonecznej oraz hybrydowym mikro-sieciom wraz z magazynami zapewniającymi ochronę na wypadek awarii sieci. Obecne moce zainstalowane w Stanach w fotowoltaice wynoszą 40 GW.

Zdaniem jednego z autorów badań Joshua Pearce jeżeli USA zainwestują w mikrosieci zasilane energią słoneczną to w obiektywny sposób zapewni to bezpieczeństwo i przyniesie zwrot inwestycji. Dzięki przeznaczonym na ten cel środkom amerykańska armia w ciągu najbliższych 25 lat będzie się mogła cieszyć darmową energią ze słońca.

Współautorka badania Chelsea Schelly podkreśliła, że Stany Zjednoczone nie posiadają krajowej polityki w zakresie OZE i poprzez swoje działania może ją urzeczywistnić.

Zgodnie z założonym celem do 2025 roku armia amerykańska ma dysponować 3 GW zainstalowanymi w OZE. W ostatnich latach Marynarka Wojenna i Siły Powietrzne USA zwiększyły swoje wysiłki na wykorzystania energetyki słonecznej oraz zdolności generacyjnych OZE w posiadanych przez nich obiektach.

PV Magazine/Piotr Stępiński