Tradycyjne formy sprzedaży energii elektrycznej przechodzą do historii

28 sierpnia 2018, 13:30 Alert
Linie elektroenergetyczne energia

W tym roku należąca do czeskiego koncernu energetycznego CEZ spółka CEZ Trade Polska sprzedała w naszym kraju 2,7 TWh energii oraz prawie 1 TWh gazu. Jak podkreśla spółka tradycyjne formy sprzedaży energii elektrycznej przechodzą już do historii, co wymaga dostosowywani modelu biznesowego do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań.

CEZ Trade Polska od ponad 10 lat rozwija sprzedaż energii elektrycznej i gazu dla odbiorców biznesowych. W bieżącym roku sprzedaż osiągnęła 2,7 TWh energii elektrycznej oraz prawie 1 TWh gazu. Spółka podkreśla przy tym, że jako pierwsza wprowadziła na rynek wiele nowych form sprzedaży – produkty transzowe i indeksowane cenami giełdowymi.

Na polskim rynku energii działa (od 7 lat) w Polsce działa też utworzony przez CEZ jedyny towarowy dom maklerski – CEZ Towarowy Dom Maklerski, który zapewnia zainteresowanym podmiotom, nie będącym członkami Towarowej Giełdy Energii, dostęp do oferowanych przez giełdę towarów giełdowych – energii, gazu i praw majątkowych, po cenach giełdowych.

Spółki CEZ Trade Polska i CEZ Towarowy Dom Maklerski podkreślają, że pomimo dotychczasowych sukcesów, są świadome zachodzących na europejskim i polskim rynku energii zmian strukturalnych i regulacyjnych, jak również potrzeb uczestników rynku, a zwłaszcza odbiorców.

– Dotychczasowa formuła sprzedaży energii i gazu przechodzi do historii. Reagując na zachodzące zmiany na rynku energii elektrycznej i gazu, oraz słuchając naszych obecnych i potencjalnych klientów dostosowujemy naszą strukturę organizacyjną i sprzedażową oraz tworzymy taki model biznesowy, aby klientowi zapewnić nie tylko dostęp do energii i gazu, czy też bezpieczeństwo energetyczne, ale również optymalny koszt i maksymalny komfort zarządzania szeroko pojętymi potrzebami energetycznymi – informuje Witold Pawłowski, dyrektor generalny, i członek zarządu spółki.

Spółka wprowadziła do swojej oferty energię zieloną i świadectwa pochodzenia energii wytworzone w źródłach odnawialnych. Oferowane usługi obejmują również bilansowanie handlowe oraz zakup energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. CEZ Trade Polska uzupełnia swoją ofertę dla odbiorców poprzez synergię działań z innymi podmiotami z Grupy CEZ, oferującymi produkty i usługi służące poprawie efektywności energetycznej odbiorców, w tym obniżeniu zużycia oraz instalacji własnych źródeł energii po stronie odbiorców.

CIRE.PL