EurActiv.pl: Spółka-matka właścicieli elektrowni w Rybniku zapłaci miliardową karę

28 lipca 2015, 08:54 Alert
Elektrownia Rybnik
Elektrownia Rybnik

(EurActiv.pl)

EDF, francuski państwowy koncern energetyczny, otrzymał pod koniec lat 90. nielegalną pomoc państwową – stwierdziła Komisja Europejska. Rząd Francji nie przejął się jednak tą opinią.

Koncern EDF, do którego należy EDF Polska, właściciel jednej z największych polskich elektrowni (w Rybniku) w 1997 r. przechodził restrukturyzację. W jej ramach dostał od ówczesnego rządu Francji ulgi podatkowe, które miały firmie pomóc w tym okresie.

Wczoraj (22 lipca) Komisja Europejska stwierdziła jednak, że te ulgi podatkowe stoją w sprzeczności z unijnym prawem dotyczącym konkurencji. Nakazała EDF zapłacić karę: równowartość wysokości ulg z 1997 r., czyli 889 mln euro oraz odsetki oszacowane na kwotę 488 mln euro. Łącznie EDF będzie musiał zwrócić państwu francuskiemu prawie 1,4 mld euro.

Rząd Francji, właściciel EDF, nie przejął się jednak decyzją KE. Minister Gospodarki Francji Emmanuel Macron stwierdził, że „wystarczy spojrzeć na budżet tej firmy, na jej margines dochodów, by zobaczyć, że ta kara nie wpłynie na strukturę finansową koncernu”.

I faktycznie, zgodnie z danymi firmy za rok 2014 (TUTAJ), ma ona dochody w wysokości prawie 73 mld euro. Jej przychody netto wyniosły za to 3,7 mld euro.