400 tysięcy przedwczesnych zgonów w Europie rocznie przez smog

3 stycznia 2019, 14:15 Alert
smog
Smog nad Krakowem / fot. Wikimedia Commons

Zła jakość oznacza również ogromne koszty dla europejskiej służby zdrowia, w związku z leczeniem chorób, będących powikłaniem wynikającym z zanieczyszczeń. Szacuje się je na setki miliardów euro rocznie. 

Takie wnioski przedstawił w swoim raporcie Europejski Trybunał Obrachunkowy. Unia Europejska sformułowała i wprowadziła w życie standardy czystości powietrza już 20 lat temu. Problem polega jednak na tym, że nie zostały one zaadaptowane przez wszystkie kraje Unii, stąd cały czas liczba zgonów spowodowana smogiem jest aż na poziomie 400 tys. osób rocznie.  Co może być nawet bardziej alarmujące to fakt, iż europejskie standardy czystości powietrza odbiegają od tych rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

Ta szacuje, że nawet 2 miliony osób rocznie na świecie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. WHO opublikowała przy tym szczegółowe wskazówki, informujące o akceptowalnych poziomach dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu przypowierzchniowego i pyłów znajdujących się powietrzu. 

Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, odpowiedzialny za przygotowanie raportu powiedział dziennikowi The Guardian, że wyniki przedstawione w publikacji są nie do zaakceptowania. – Mamy do czynienia z kryzysem zdrowia publicznego w Europie, w związku z zanieczyszczeniem powietrza – podkreślił Wojciechowski. Dodał również, że dziennie w Europie z powodu zanieczyszczonego powietrza przedwcześnie umiera około 1000 osób, czyli 10 razy więcej osób niż w wyniku wypadków samochodowych.