Europa Środkowo-Wschodnia liczy na Chiny. Stoczniowe centrum powstanie w Polsce

6 listopada 2016, 18:30 Alert

Zapadła decyzja, aby w Polsce powstał sekretariat ds. morskich grupy “16+1” – poinformował w sobotę rzecznik rządu Rafał Bochenek po szczycie Europa Środkowo-Wschodnia-Chiny w Rydze. Jak dodał, Chiny zadeklarowały, że będą znosić bariery w zakresie importu produktów rolno-spożywczych z naszego regionu.

W grupie “16+1”, która spotkała się w sobotę w Rydze, oprócz Chin znajdują się: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia. Obserwatorem ryskiego szczytu była m.in. Białoruś.

Szczyt 16+1 - Chiny i Europa Środkowa. Źródło: Twitter, KPRM
Szczyt 16+1 - Chiny i Europa Środkowa. Źródło: Twitter, KPRM

– W trakcie rozmów doszło do przyjęcia wytycznych z Rygi. W tym dokumencie można dostrzec ważne zapisy dla strony polskiej. Zapadała decyzja o woli 16 państw i Chin, aby uruchomić sekretariat do spraw morskich w Polsce. Będzie to instytucja, która będzie sprzyjała aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego, uruchomieniu nowego kanału informacji pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami – powiedział Bochenek.

Jak zaznaczył, nie zapadła decyzja, w którym polskim mieście będzie miała siedzibę ta instytucja.

– W wytycznych mamy wyraźne zapisy, że jest wyraźna wola ze strony państwa chińskiego, żeby znosić wszelkie bariery w zakresie importu, a z Polski eksportu, produktów rolno-spożywczych. Do tej pory były pewne problemy ze sprzedażą naszych produktów rolnych: wieprzowiny, wołowiny, jabłek. Dzisiaj ze strony chińskiej usłyszeliśmy wyraźną deklarację, że ten proces będzie usprawniony, bariery będą znoszone, żeby polscy rolnicy mogli w większych ilościach sprzedawać swoje produkty w Chinach – powiedział rzecznik rządu.

Fundusz prorozwojowy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej

Premier Łotwy Maris Kuczinskis poinformował, że w ramach grupy 16+1 został ustanowiony fundusz prorozwojowy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, a Chiny, Polska, Czechy i Łotwa wyraziły gotowość udziału w tej inicjatywie. Premier Łotwy zaprosił pozostałe kraje grupy, aby dołączyły do funduszu.

– Przystąpiliśmy do tej inicjatywy, ale w jakiej formule będzie się to odbywało, jeszcze decyzje zapadną. Trwają rozmowy na szczeblu międzyrządowym – powiedział Bochenek.

“Fundusz Inwestycyjny Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny 16+1” zaprezentowano w styczniu w Warszawie podczas spotkania wiceministrów finansów Polski z przedstawicielami ICBC (Industrial and Commercial Bank of China – Chiński Bank Przemysłowo-Handlowy). Wówczas rozmawiano o kwestiach operacyjnych działania funduszu oraz wysokości potencjalnego wkładu Polski.

O tym, że Polska jest gotowa zainwestować kilkaset milionów euro w fundusz środkowoeuropejski, informował b. wiceminister rozwoju Radosław Domagalski. W rozmowie z PAP wiceminister mówił, że wspólne polsko-chińskie inwestycje infrastrukturalne mogłyby być realizowane we współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i ICBC w ramach udziału w funduszu państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Polsko-chińska współpraca

Jak podkreśliła premier Beata Szydło, Polska wiąże duże nadzieje z rozwojem współpracy gospodarczej z Chinami. Szefowa polskiego rządu mówiła, że Polsce zależy na szeroko pojętej współpracy gospodarczej, takiej jak realizacja konkretnych projektów z chińskimi partnerami w zakresie sektora technologicznego i transportowego. Zdaniem premier Szydło udział w szczycie Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) wpisuje się w strategię rozmów Polski z Chinami. Jak dodała planowana jest również w przyszłym roku moja wizyta w Chinach.

Chcemy budować wspólnie projekty transportowe, morskie i kolejowe. Jesteśmy do tego przygotowani i będziemy takie propozycje również składali – zaznaczyła premier Beata Szydło w kontekście tematów podejmowanych na szczycie. Oprócz rozmów i spotkań dwustronnych na szczycie podpisano dwa dokumenty: Riga Guidelines oraz China – CEEC Riga Declaration. Ponadto Polska ponowiła deklarację w sprawie gotowości utworzenia w naszym kraju sekretariatu do spraw morskich 16+1 w 2017 r. Premier Beata Szydło wzięła również udział w otwarciu Forum Biznesu organizowanego przy okazji szczytu.

Spotkania dwustronne

Na marginesie szczytu szefowa polskiego rządu odbyła spotkania dwustronne z premierami: Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiangiem, Łotwy Mārisem Kučinskisem i Serbii, Aleksandarem Vučiciem oraz Chorwacji, Andrejem Plenkoviciem. Jak podkreśliła premier Beata Szydło „wszystkie państwa europejskie, które są na tym szczycie, powinny ze sobą współpracować, powinniśmy pokazywać jedność. Chiny to dla nas ważny partner. Będzie sukces, gdy nie będziemy ze sobą konkurowali, ale współpracowali”.

W przeddzień szczytu Prezes Rady Ministrów spotkała się z Polakami mieszkającymi na Łotwie w polskiej szkole im. Ity Kozakiewicz. Szczyt w Rydze jest piątym szczytem z inicjatywy 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin.

Spotkanie premier Beaty Szydło z premierem Chin

Premier Beata Szydło rozmawiała z szefem chińskiego rządu Li Keqiangiem na marginesie szczytu Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) w Rydze. Poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. współpracy gospodarczej i politycznej.

Rozmowy dotyczyły szeroko pojętej współpracy gospodarczej, tj. realizacji konkretnych projektów z chińskimi partnerami w zakresie sektora technologicznego, transportu i logistyki, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Premier Beata Szydło poinformowała premiera Chin o odnotowanej tendencji wzrostu deficytu handlowego w obrotach pomiędzy Polską a Chinami. Prezes Rady Ministrów zwróciła się do szefa rządu Chińskiej Republiki Ludowej o szerszy dostęp dla polskich produktów do chińskiego rynku.

Ponadto istotnym aspektem rozmowy  było potwierdzenie przez premier Beatę Szydło gotowości do wizyty w Chinach w 2017 r.

Spotkanie premier Beaty Szydło z premierem Łotwy

Premier Beata Szydło rozmawiała z premierem Łotwy Mārisem Kučinskisem na marginesie szczytu Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) w Rydze. Poruszone zostały kwestie m.in. bezpieczeństwa i współpracy w ramach misji „Air Policing”.

Prezes Rady Ministrów poruszyła temat Polaków na Łotwie i współpracy obu państw na forum Unii Europejskiej. Premier Szydło w rozmowie z premierem Łotwy wyraziła zainteresowanie rozwojem infrastruktury i połączeń transportowych w regionie oraz pogłębienia współpracy z Chinami i państwami Partnerstwa Wschodniego w tym zakresie.

Spotkanie premier Szydło z premierem Kučinskisem było również okazją omówienia tematu migracji i ochrony granic oraz ustalenia kolejnego spotkania, które będzie miało miejsce w Warszawie w drugiej połowie stycznia 2017 r.

Rozmowa premier Beaty Szydło z premierem Serbii

Na marginesie szczytu Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) w Rydze premier Beata Szydło spotkała się z szefem serbskiego rządu Aleksandarem Vučiciem.

Współpraca polityczna i gospodarcza były głównymi tematami rozmów premier Beaty Szydło z premierem Serbii Aleksandarem Vučiciem. Spotkanie było również okazją do omówienia działań podejmowanych w ramach inicjatywy Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowo-Wschodnia (16+1).

Wśród poruszonych tematów znalazły się również kwestie dotyczące migracji i ochrony granic oraz infrastruktury transportowej w regionie Europy Środkowej i Południowej.

Ponadto premier Beata Szydło zaprosiła premiera Serbii do złożenia wizyty w Polsce i zaproszenie zostało przyjęte.

Premierzy Szydło i Plenković o polsko-chorwackiej współpracy

Współpraca w obszarze handlu, inwestycji bezpośrednich i turystki – to główne tematy rozmowy premier Beaty Szydło z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićiem.

Premier Beata Szydło spotkała się z chorwackim szefem rządu na marginesie szczytu Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) w Rydze. Wśród tematów rozmów została poruszona kwestia współpracy w regionie, a w szczególności inicjatywa Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne.

Spotkanie premier Szydło z premierem Plenkovićiem było również okazją do poruszenia tematu migracji i ochrony granic.

Ponadto istotnym aspektem rozmowy  było przekazanie przez premier Beatę Szydło zaproszenia do złożenia wizyty w Polsce przez premiera Chorwacji.

Polska Agencja Prasowa/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów