36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER i 6. OZE POWER

14 października, 2022 godz. 13:07
w1080x1080_grafika(1)

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 07 / 11 / 2022

7-8 listopada 2022 roku, w The WestinWarsaw Hotel oraz online, odbędzie się 36. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 6. edycja OZE POWER. Po raz drugi w tym roku liderzy branży energetycznej spotkają się, aby przedyskutować najbardziej aktualne trendy, szanse i wyzwania sektora energetycznego w Polsce.

Konferencję zainauguruje debata poświęcona procesowi transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Eksperci porozmawiają m.in. o wpływie sytuacji w Europie na realizację założeń pakietu Fit for 55, alternatywach dla paliw z Rosji, stabilności energetycznej a cenach energii oraz przyspieszaniu trendów rozwojowych w czasach kryzysu.

Prelegenci pochylą się nad kwestiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa – atakami hakerskimi, wprowadzeniu mechanizmu certyfikowania i testowania liczników energii oraz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa. Przedmiotem rozmów kolejnego panelu będzie finansowanie inwestycji energetycznych. Omówione zostaną modele i źródła finansowania miksu energetycznego, efektywność energetyczna, finansowanie zielonych źródeł, fotowoltaiki i pomp ciepła. Następne debaty dotyczyć będą energii OZE w Polsce oraz rozwoju, potencjału i możliwości ciepłownictwa.

Eksperci przeanalizują zagadnienia związane z energetyką konwencjonalną i OZE do 2040 w nowych realiach gospodarczych oraz potencjałem wykorzystania energii OZE w Polsce. Poruszone zostaną także wątki dotyczące energetyki atomowej, wiatrowej oraz energetyki rozproszonej. Jednym z punktów agendy będzie debata poświęcona funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych. Omówione zostaną kwestie takie jak m.in. efektywna transformacja sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki, sposób finansowania sieci, niezbędne zmiany prawne i inwestycje w infrastrukturę. Eksperci skomentują kierunki rozwoju elektryfikacji transportu. Nie zabraknie tematów z obszaru cyberbezpieczeństwa w energetyce, a także digitalizacji związanej z transformacją energetyczną.

W gronie prelegentów 36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 6. OZE POWER swój udział potwierdzili m.in.:

• Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• Mateusz Berger, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej KPRM
• Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, Dyrektor Naczelny ds. Strategii w KGHM Polska Miedź w latach 2021-2022, KPRM Cyfryzacja
• Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
• Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego
• Piotr Guział, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Orlen Deutschland
• Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
• Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A.
• Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
• Mariusz Jurczyk, Dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ciągłością działania i IT, TAURON Polska Energia
• Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
• Piotr Meler, Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
• Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
• Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic
• Grzegorz Zieliński, Dyrektor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
• Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.
• Andrzej Modzelewski, CEO, E.ON Polska

EuroPOWER i OZE Power to platforma dialogu będąca miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Celem, który przyświeca konferencji jest merytoryczna debata skupiona na aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, w tym wyzwaniach sektora energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.