9. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021

15 kwietnia, 2021 godz. 13:02
9. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021. Grafika organizatora 9. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021. Grafika organizatora

Szczegóły wydarzenia


9. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021, jednego z największych wydarzeń skierowanych do branży energetycznej, OZE, ciepłowniczej, gazowej i paliwowej odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2021 roku w Gdańsku, zaś temat przewodni spotkania brzmi: „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”.

9. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021. Grafika organizatora
9. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2021. Grafika organizatora

Wśród zagadnień, jakie zostaną omówione podczas OSE GDAŃSK 2021 to m.in.:

  • Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne;
  • Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa;
  • Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu;
  • Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”;
  • Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE;
  • Offshore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji;
  • Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika).

Tradycyjnie w ramach Szczytu zostaną wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2021″. Bursztyn Polskiej Energetyki jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju oraz zagranicą.

Rejestracja dostępna: tutaj.