American Association of Petroleum Geologists Europe Region Conference

1 lutego, 2024 godz. 15:00
AAPG ERC2024

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 28 / 05 / 2024
  • Miejsce: Kraków

W dniach 28-29 maja 2024 roku odbędzie się po raz pierwszy w Polsce American Association of Petroleum Geologists Europe Region Conference (https://erc.aapg.org/2024/).

Konferencja ta, będąca jedną z ważniejszych europejskich konferencji branżowych z zakresu geologii naftowej, geofizyki poszukiwawczej i pokrewnych zagadnień, zatytułowana w tym roku jest „Energy Transition: Is the European Approach Different?” Tytuł ten bardzo dobrze oddaje tematykę tegorocznej edycji, która obejmie zarówno problemy „klasycznej” geologii regionalnej i poszukiwawczej dotyczące obszarów orogenicznych, basenów przedgórskich, stref ryftowych, tektoniki inwersyjnej i tektoniki solnej etc., ale również kwestie dotyczące poszukiwania i wydobycia helu i wodoru, geotermii, podziemnego magazynowania dwutlenku węgla i innych zagadnień związanych z odchodzeniem od polityki energetycznej opartej na węglowodorach. W programie jest również miejsce na prezentacje dotyczące najnowszych technik geofizycznych i innych, wykorzystywanych do głębokich badań geologicznych.

Konferencja AAPG ERC współorganizowana jest przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne, w komitecie organizacyjnym są przedstawiciele przemysłu i świata akademickiego z różnych krajów i ośrodków. Do organizacji włączone zostały również koła studenckie AAPG z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jedna z sesji będzie oddana w całości studentom, którzy w jej trakcie będą mogli zaprezentować wyniki swoich prac. Organizatorzy liczą też na udział studentów z Ukrainy.

Jak wiadomo nie ma prawdziwej geologii bez wyjazdu w teren. Konferencji AAPG ERC towarzyszyć będą dwie atrakcyjne wycieczki geologiczne (https://erc.aapg.org/2024/Field-Trips). W ramach jednodniowej wycieczki pre-konferencyjnej odwiedzone zostaną odsłonięcia górnojurajskich budowli węglanowych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej; dyskusje terenowe zostaną wsparte prezentacją przykładów sejsmicznych analogicznych budowli węglanowych z południowej Polski i z Ukrainy. Po konferencji uczestników czeka wyjazd na dwudniową wycieczkę geologiczną w Karpaty, w trakcie której zaprezentowane zostaną kluczowe odsłonięcia ilustrujące budowę geologiczną orogenu karpackiego i jego mioceńskiego basenu przedgórskiego.

O historii geologii naftowej i poszukiwań naftowych będzie można posłuchać w trakcie dedykowanej sesji referatowej i podczas wizyty w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. J. Łukasiewicza w Bóbrce.