Co z niskosprawną kogeneracją?

11 lutego, 2014 godz. 12:06

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 27 / 02 / 2014

W większości rozmów, artykułów i dokumentów związanych z systemami wsparcia dla kogeneracji pojawia się kategoria „wyskosprawności”, niemniej niektóre zakłady wytwarzające energię w skojarzeniu zostały zrealizowane w ramach systemu wsparcia dla inwestycji, które wysokosprawne być nie mogły. Czy istnieją jeszcze szanse pozyskania dodatkowych środków przez wspomniane jednostki?

W ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wsparte zostały między innymi projekty inwestycyjne w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w kogeneracji, w układach nie spełniających kryterium „wysokosprawności”. Dofinansowywana była budowa tylko takich jednostek, w których wskaźnik skojarzenia (moc elektryczna do mocy cieplnej) był większy niż 0,45. Przedsięwzięcia dotyczące kogeneracji w ramach konkursu oceniane były w grupie projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i przy ich ocenie pod uwagę brane były wyłącznie dane dotyczące energii elektrycznej.

Inwestorzy poinformowali nas, że w regulaminie konkursu był zapis mówiący o wykorzystaniu energii w „niskosprawnej kogeneracji”, jednakże w obecnie wspomniane określenie nie jest używane. Warto wspomnieć, że w „Ocenie wydatkowania środków publicznych celem wsparcia inwestycji w energetyce odnawialnej w Polsce na przykładzie Działania 9.4. – Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)” również można znaleźć informacje, na które zwróciła uwagę branża biogazowa: „wspierane mogą być tylko projekty, które wytwarzają energię z niskosprawną wydajnością”. Odnotować należy także fakt, że poziom dotacji określony programem pomocowym przyjętym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, w zależności od regionu sięgnął nawet do 70% kosztów kwalifikowanych. (1)

Raport „Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie Działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” wśród zagrożeń wskazywał, że wykluczenie ze wsparcia w ramach działania 9.4 projektów spełniających kryteria wysokosprawnej kogeneracji oznaczało de facto wspieranie w ramach z założenia rozwiązań mniej efektywnych w porównaniu do rzeczywistego potencjału. Zgodnie z raportem wykluczenie innowacyjności zwiększyło ryzyko preferowania stosowania przestarzałych technologii wobec rozwijających się dynamicznie technik OZE. (2)

Czy przedstawiciele biogazowni, przy budowie których skorzystano z wspomnianego wsparcia dla niskosprawnej kogeneracji mogą liczyć na jakiekolwiek profity w związku z kogeneracyjną nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która została uchwalona 24 stycznia br?

Między innymi na to pytanie, spróbuje odpowiedzieć dr Zdzisław Muras podczas specjalistycznego warsztatu „Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje”, który 27 lutego w Warszawie zorganizuje analityczno-doradczy Zespół CBE Polska. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej:

http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowe-zasady-wsparcia-kogeneracji.html