Dyrektywa NIS i ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze energetyki

26 lutego, 2019 godz. 12:39
patronat

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w szkoleniu „DYREKTYWA NIS I USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze energetyki, ciepła, paliw i gazu”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Uczestnicy szkolenia  będą mieli okazję zweryfikować odpowiedni stan środków technicznych i organizacyjnych, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające. Do wystąpienia i zaangażowania zapraszamy zarówno przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się kwestiami: cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz do przedstawicieli sektorów energetycznego, paliwowego, wydobywania kopalin.

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów przedsiębiorstw reprezentujących sektor energetyczny aby mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas wydarzenia przedstawimy warte uwagi inicjatywy oraz rozwiązania, które mamy nadzieję, zainspirują nowe działania i współprace. Uczestnicy szkolenia podczas sesji plenarnej będą dzielić się swoimi doświadczeniami.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

  • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy oraz najważniejsze terminy
  • Kary za brak implementacji przepisów
  • Ocena ryzyka bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonych usług
  • Wdrożenie działań zabezpieczających,
  • Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i raportowanie incydentów do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym. (CSIRT)
  • Audyt bezpieczeństwa i raporty z audytu
  • Powołanie wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub zawarcie umów z podmiotami świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Systematyczne szacowanie ryzyka wystąpienia incydentu, zarządzanie tym ryzykiem
  • Procedura zgłaszania CSIRT poważnych incydentów (nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia)
  • Dokumentacja dotyczącą cyberbezpieczeństwa

Prelegenci:

Monika Bogdał, Radca Prawny ds. energetyki, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Wojciech Wrzesień, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, NASK SA

Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Pionu Technologii, NASK SA

Piotr Jagielski, NASK SA

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem internetowym: cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl