Elastyczność w energetyce. Konferencja Forum Energii

10 marca, 2017 godz. 13:31
logo3_150875_20170306144532

W Polsce trwa intensywna dyskusja nad rozwiązaniem problemu brakujących mocy oraz poprawą bezpieczeństwa systemu energetycznego w związku z planowanymi wyłączeniami najstarszych elektrowni konwencjonalnych oraz rosnącym udziałem OZE. W jej toku coraz częściej przewija się temat wzrastającej potrzeby zwiększenia elastyczności systemów energetycznych, która może poprawić bezpieczeństwo systemu energetycznego oraz jego efektywność ekonomiczną.

Poprawa elastyczności jest priorytetem i działaniem, które warto podjąć bez względu na decyzje dotyczące miksu energetycznego. Istotne jest spojrzenie na elastyczność z perspektywy całego łańcucha wartości, począwszy od źródeł wytwórczych, poprzez przesył i dystrybucję, rynek energii kończąc na odbiorcach energii, czyli całej stronie popytowej.

Tak postrzegana kwestia elastyczności będzie przedmiotem konferencji organizowanej przez Forum Energii, podczas której chcielibyśmy zaprezentować i przedyskutować, w międzynarodowym gronie ekspertów, rozwiązania wspierające elastyczność w energetyce.

Forum Energii zaprasza na konferencję Flex-E – Elastyczność w energetyce, na której będziemy wspólnie poszukiwać rozwiązań, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną KSE.

Konferencja jest otwarta i bezpłatna, liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do rejestracji. Organizatorzy przewidują prezentacje i dyskusję w językach polskim i angielskim. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.