Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie – II edycja

8 stycznia, 2014 godz. 10:29
Energia z odpadów 2

Szczegóły wydarzenia


Razem z Organizatorami – Zespołem CBE Polska – zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji międzynarodowego Seminarium „Energia z  odpadów. Inwestycje, paliwa technologie”, które odbędzie się 6 lutego 2014 roku w warszawskim hotelu Marriott. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu, energetyki zawodowej  oraz sektora komunalnego, a także do fundacji, instytucji, organizacji i stowarzyszeń związanych z  szeroko pojętą branżą energetyczną, odpadową i  ochroną środowiska.

Organizatorzy realizują Seminarium w ścisłej współpracy merytorycznej z Europejską Konfederacją Wytwórców Energii z Odpadów (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), która reprezentuje około 380 instalacji produkujących energię z odpadów w Europie (88% europejskiego rynku). W instalacjach tych poprzez produkcję energii termicznie przekształca się rocznie 54 mln ton odpadów z gospodarstw domowych i komunalnopodobnych, pozostałych po działaniach zapobiegających ich powstawaniu, po wtórnym wykorzystaniu i recyklingu.

Wydarzenie jest jednym z elementów cyklu biznesowych spotkań poświęconych szeroko pojętej biomasie wykorzystywanej na cele energetyczne. W jego ramach, zespół CBE Polska realizuje m. in. szkolenia dotyczące: próbkowania biopaliw, ich logistyki, ubocznych produktów spalania, jak również  rozliczania na potrzeby systemów wsparcia. Zwieńczeniem cyklu jest coroczne, międzynarodowe „Forum spalania biomasy”, które gromadzi blisko pół tysiąca osób z Polski i zagranicy, wśród których znajdują się m.in. najlepsi dostawcy technologii i rozwiązań dla sektora.

Pierwsza edycja Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie” odbyła się 3 października 2013 roku w warszawskim hotelu Marriott i wzięło w niej udział blisko 130 uczestników. Podczas wydarzenia sformułowaliśmy wnioski dotyczące w szczególności kwestii związanych z  możliwościami energetycznego wykorzystania odpadów oraz braków w otoczeniu regulacyjnym, które utrudniają inwestycje.  Wspomniane postulaty skierowaliśmy do resortów Gospodarki i Środowiska oraz do Sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Resorty poinformowały nas, że uwzględnią zebrane przez nas postulaty.

Wśród najważniejszych zagadnień drugiej edycji Seminarium:

 • otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii
 • najciekawsze światowe wdrożenia związane z WTE
 • aktualnie opracowywane technologie
 • możliwości finansowania oraz modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i  sektorem komunalnym a  potencjalnymi inwestorami
 • aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania odpadów
 • RDF w branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowej
 • kluczowe wyzwania dla gospodarki odpadami Polski w perspektywie roku 2020

 

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • Producentów energii i ciepła oraz przedstawicieli szeroko pojętego przemysłu
 • Reprezentantów jednostek sektora publicznego i komunalnego
 • Dostawców sprzętu i technologii związanych z sektorem „Waste to Energy”
 • Przedstawicieli inwestorów realizujących projekty budowy Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów
 • Producentów i odbiorców paliw alternatywnych, a także podmioty kontrolujące ich jakość
 • Firmy projektowo-inżynieryjne oraz doradcze

 

Szczegółowe informacje związane z Seminarium (program, prelegenci, podmioty zaangażowane w  wydarzenie) zostaną opublikowane już wkrótce na stronie Organizatorów: www.cbepolska.pl