Europejski Kongres Gospodarczy

12 listopada, 2013 godz. 14:02

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 07 / 05 / 2014

Znana jest już data VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dokładnie za pół roku, 7-9 maja w Katowicach, odbędzie się największe biznesowe wydarzenie Europy Centralnej.

Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a uczestnikami Kongresu są unijni komisarze, premierzy państw europejskich, przedstawiciele polskiego rządu, reprezentanci największych światowych i polskich korporacji i firm. W tym opiniotwórczym gronie – przyjmując formę otwartej debaty publicznej – rozmawiamy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Z roku na rok staramy się ulepszać formułę Kongresu. Także przy tegorocznej edycji koncentrujemy się na poprawianiu jakości debat. Będzie nam miło, jeśli zechcecie Państwo zostać naszymi gośćmi i znajdziecie czas, by w dniach 7-9 maja uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Uruchomiliśmy już specjalną, dedykowaną Kongresowi stronę internetową (www.eecpoland.eu), na której znajduje się wstępny zakres tematyczny VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak co roku, w programie Kongresu wiele miejsca poświęcimy takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: energetyka i przemysł, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości, finanse.

W ramach Kongresu odbędzie się też II Forum Afryka-Europa Centralna i III Forum Unia Europejska-Chiny.

Data przyszłorocznego Kongresu jest z wielu względów szczególna. Na ten czas przypada dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do UE. Jest zatem oczywiste, że kluczowe sesje poświęcimy tym razem wyzwaniom, jakie stoją przed UE, jej dylematom rozwojowym. Wśród tematów rozmów znajdą się reindustrializacja, innowacyjność, usuwanie barier wolnego rynku i inne potencjalne narzędzia ożywienia gospodarczego, a także pytanie o przyszłość energetyki w Europie w kontekście założeń polityki klimatycznej i globalnych zmian w sektorze energii i jej nośników.

Nasze propozycje mają jednak otwarty charakter. Na stronie internetowej Kongresu mogą Państwo zgłaszać własne pomysły i propozycje dotyczące tematów wartych podjęcia, a także uwagi dotyczące merytorycznych zmian i uzupełnień. Wszystkie weźmiemy pod uwagę, najciekawsze postaramy się zrealizować.

Raz jeszcze zachęcamy do odwiedzenia strony Kongresu, zapoznania się ze wstępnym zakresem tematycznym, współtworzenia ostatecznej agendy, a nade wszystko do zaplanowania pobytu w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 roku.

Do zobaczenia w Katowicach.