Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania

19 sierpnia, 2016 godz. 13:29
Wiatraki

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) pragniemy zaprosić Państwa do udziału w specjalistycznym seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania”, które odbędzie się 6 września 2016 roku w Warszawie.

Przyjęte w pierwszej połowie bieżącego roku regulacje – tzw. ustawa odległościowa oraz nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i postawiły ich właścicieli w obliczu nowych wyzwań.

Załamanie się rynku zielonych certyfikatów, zagrożenie podatkiem od nieruchomości, koniec ceny URE, rosnące koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) powodują, że w najbliższych miesiącach wiele spółek z sektora energetyki wiatrowej może mieć problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków.

Wobec problemów z jakimi zmaga się obecnie branża, zespół Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wraz z zaproszonymi ekspertami zaprasza Państwa do udziału w seminarium, którego celem jest wskazanie możliwości poszukiwania rezerw.

Podczas seminarium omówione zostaną: możliwości ochrony przed zwiększonym wymiarem podatku od nieruchomości; sposoby na uniknięcie monopolu sprzedawcy zobowiązanego w okresie gdy obowiązuje cena URE oraz na przygotowanie się do rynku bez ceny URE; mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 i faktyczne koszty bilansowania według interpretacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nasi eksperci wskażą jak korzystając z outsourcingu zarządzania aktywami optymalizować koszty operacyjne funkcjonowania farm wiatrowych oraz jak obniżać kosztu serwisu O&M poprzez wykorzystanie usług niezależnych firm serwisowych. Tematem, który z pewnością zainteresuje uczestników, będzie dotyczył możliwości restrukturyzacji zadłużenia farm wiatrowych.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału.

➡️ Program wydarzenia: Seminarium PSEW

Więcej informacji na temat seminarium: www.psew.pl