Forum Energetyki Prosumenckiej

13 lutego, 2015 godz. 12:30
VII Forum

Szczegóły wydarzenia


W dniach 12-13 maja 2015 roku w Warszawie odbędzie się coroczne Forum organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej, nieprzerwanie od 2008r. Tegoroczna konferencja – Forum Energetyki Prosumenckiej odbędzie się pod hasłem „Obywatel z Energią”.

Forum towarzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna dedykowana wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE.  Energetyka prosumencka została po raz pierwszy dostrzeżona w pierwszej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2012r., następne wersje projektu ustawy nie były już przychylne rozwojowi prosumeryzmu w Polsce, ale Sejm w dramatycznym głosowaniu nad uchwaleniem ustawy w styczniu 2015 roku, przywrócił jej prosumencki charakter, akceptując poprawkę wprowadzającą system gwarantowanych taryf (FiT) dla najmniejszych mikroinstalacji.

Ważnym krokiem ku energetyce obywatelskiej było przygotowanie w 2013 roku przez IEO dokumentu: „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii”, z którego wynikało, że aż 45% Polaków chce instalować w swoich domach, w szczególności na wsi i na obszarach podmiejskich, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii i chce zostać prosumentem, czyli aktywnym konsumentem wytwarzającym energię w mikroinstalacjach OZE. Dzięki inwestycjom gospodarstw domowych liczba prosumentów do 2020 roku może wzrosnąć do 2,5 mln, a towarzyszyłoby jej powstanie 54 tys. miejsc pracy w sektorze OZE, w tym 15 tys. w produkcji urządzeń.

Termin oficjalnej publikacji raportu zbiegł się z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu Prosument, który umożliwia uzyskanie dotacji na realizację mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną o mocy do 40 kW lub mikroinstalacji hybrydowych, w skład których wchodzą różne rodzaje mikroźródeł do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.