GAZTERM 2023 – Transatlantycki Szczyt Gazowy – Nowy globalny porządek energetyczny

31 stycznia, 2023 godz. 15:30
BIZNES-ALERT-26Gazterm2023-590×3361

Szczegóły wydarzenia


W dniach 14-17 maja 2023 roku odbędzie się 26. konferencja GAZTERM w Międzyzdrojach. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji.

Trwający wciąż kryzys energetyczny ujawnił wiele słabości europejskich rynków gazu, szczególnie w konstrukcji systemu ich zaopatrzenia i zabezpieczenia dostaw. Jednak podejmowane na szczeblu międzynarodowym i na poziomach krajowych decyzje i działania pozwalają sformułować tezę o zbliżających się jakościowych zmianach w funkcjonowaniu europejskiego gazownictwa. Uwzględniając zatem powyższe okoliczności uznaliśmy, że tematem głównym GAZTERMU w 2023 roku powinien być „Nowy globalny porządek energetyczny”.

W międzynarodowym gronie menadżerów, decydentów politycznych, naukowców i ekspertów planujemy przedyskutować całe spektrum aktualnych problemów dotyczących rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji.

Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG,nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu. Nie zabraknie również tematów związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego.

W ramach obrad Konferencji zorganizujemy również wydarzenie, które na stałe wpisało się w program Gaztermu – tym razem będzie to: Transatlantycki Szczyt Gazowy – Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie.

Problematyka dekarbonizacji sektora gazowego, a także rola gazów odnawialnych zostanie natomiast ujęta
w wyodrębnionym bloku tematycznym w postaci nowej formuły tematycznej Green GAZTERM.

Już wkrótce zaprezentujemy szczegółową tematykę i problematykę zaproponowanych w tej edycji Konferencji paneli dyskusyjnych i prezentacji.

– Jak co roku do współpracy i aktywnego udziału w wydarzeniu zaprosimy partnerów branżowych
z całego świata. Wystąpimy o Patronat Honorowy nad 26 Konferencją Gazterm do Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy. Do Komitetu Honorowego zaprosimy wiele znamienitych instytucji – podają organizatorzy.

Pomimo wciąż napiętej a zarazem dynamicznej sytuacji panującej na rynku gazu, obrady konferencji przeprowadzone zostaną na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Program tegorocznego GAZTERMU jak w latach poprzednich przygotowuje nasz Partner Merytoryczny – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.