II Akademickie Forum Energii Jądrowej

20 marca, 2017 godz. 14:15
logoAFEJ

Szczegóły wydarzenia


Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych „Uranium” zapraszają do udziału w Akademickim Forum Energii Jądrowej, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 17-19 maja 2017 r.

Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy kwestie związane z technologiami oraz nowościami  w energetyce jądrowej, wykorzystaniem w medycynie, prawem atomowym, a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej. AFEJ skierowane jest do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową, członków kół naukowych oraz miłośników tej tematyki z całej Polski.

W programie przewidziano m.in.:

  • wykłady prelegentów,
  • warsztaty,
  • debata ekspercka,
  • prezentacje studenckich kół naukowych,
  • sesję posterową
  • debatę oksfordzką, w której wezmą udział studenci
  • Wycieczka do Centrum Promieniowania Synchrotronicznego SOLARIS oraz Instytutu Fizyki Jądrowej

Rekrutacji należy dokonać pod adresem internetowym: afej.agh.edu.pl/phpmod/rejestr.php

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz wydarzenia na Facebooku, gdzie udostępniane będą kolejne informacje o naszym wydarzeniu: https://www.facebook.com/afej.agh/?fref=ts

W celu promocji i rozwoju zainteresowania tematyką energetyki jądrowej w środowisku akademickim, organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy: na najlepszy artykuł na temat energetyki jądrowej oraz na najlepszy poster. Uczestnikami mogą być studenci oraz doktoranci polskich uczelni oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2017 r. Laureatom zostaną wręczone nagrody  rzeczowe.

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy przesyłać do 10 maja br. na adres: afej@agh.edu.pl.