II Kongres Kogeneracji

26 lutego, 2020 godz. 0:16
II Kongres Kogeneracji

Szczegóły wydarzenia


Już po raz drugi eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz  biznesu spotkają się, by dyskutować na temat perspektyw rozwoju kogeneracji w Polsce i Unii Europejskiej. II Kongres Kogeneracji obędzie się w dniach 19-21 października 2020 roku., w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Zeszłoroczny Kongres był pierwszym wydarzeniem tego typu, poświęconym w całości rozwojowi kogeneracji w naszym kraju.

– Jak pokazały nasze zeszłoroczne doświadczenia, Kongres Kogeneracji stanowi przestrzeń do ożywionych debat i dyskusji na temat przyszłości naszego sektora – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Dobierając tematy, prelegentów i pracując nad agendą całości wydarzenia staramy się, aby wątki poruszane w dyskusjach panelowych odpowiadały realnym problemom i wyzwaniom kogeneracji w naszym kraju.

Podczas II Kongresu Kogeneracji w dyskusjach panelowych poruszone zostaną tematy:

  • nowego modelu Rynku Ciepła w Polsce,
  • strategii Europejskiego Zielonego Ładu i perspektyw rozwoju kogeneracji do 2050 r.,
  • roli kogeneracji w zadaniach gmin i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Do Kazimierza Dolnego, po raz kolejny, przyjadą menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych i naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi stoi obecnie rodzima branża elektroenergetyczna i ciepłownicza.

– Tradycją Kongresu Kogeneracji, zapoczątkowaną w Kazimierzu Dolnym w zeszłym roku, jest wyróżnianie osób lub instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju kogeneracji. – podkreśla dr inż. Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – W ubiegłym roku tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” uhonorowany został Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski m.in.: za wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji można znaleźć na stronie www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).