INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

6 października, 2014 godz. 15:51

Szczegóły wydarzenia


PROGRAM II KONFERENCJI „INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI”

organizowanej w ramach Konkursu NOT im. Stanisława Staszica
na najlepsze produkty innowacyjne

„Laur Innowacyjności 2014”

Warszawski Dom Technika NOT, 26 listopada 2014 r., godz. 11.00

Program

11:00-11:10 Otwarcie konferencji i powitanie gości – prof. Michał Szota, Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców (AEI), Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Przewodniczący Konferencji
11.10 – 11.20 Kto w Polsce wdraża innowacje? – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT NOT
11.20-11.35 Rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki opartej na nowych technologiach – Jerzy Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
11.35-11.50 Systemowe rozwiązania wspierające współpracę nauki z przemysłem w kontekście nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym – prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w MNiSW
11.50-12.05 Alokacja celowych funduszy UE – Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
12.05-12.30 dyskusja
12:30-13:00 przerwa kawowa
13:10 PANEL DYSKUSYJNY pt.: Co przeszkadza transferowi high-tech do firm?
MODERATOR: Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP
PANELIŚCI:
prof. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych,
Leszek Grabarczyk – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
przedstawiciel PARP, przedstawiciel samorządu terytorialnego (z woj. małopolskiego -Kraków), reprezentant Parku Technologicznego Poznań
14:30-15:00 podsumowanie
15.00 Ogłoszenie wyników Konkursu „Laur Innowacyjności 2014”

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa projektów innowacyjnych
w kuluarach Warszawskiego Domu Technika NOT

Do pobrania: