Konferencja „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016”

25 listopada, 2016 godz. 13:15
gaz energetyka

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”. Konferencja jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją poświęconą liberalizacji i rozwojowi rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej.

Konferencję otworzy wystąpienie Ministra Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Harmonogram i warunki uwalniania rynku gazu zaprezentuje przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Energii. Plany rozwoju i strategiczne cele wiodących firm gazowniczych : PGNiG S.A. oraz Gaz-Systemu S.A. przedstawią Prezesi tych spółek.

Platynowym Partnerem konferencji jest PGNiG S.A., a Złotym Partnerem – Gaz-System S.A.

Główne tematy konferencji :

  • Brama Północna kontra OPAL i Nord Stream 2
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna UE
  • Strategia rozwoju PGNiG S.A. i jego rola na rynku gazu
  • Rozbudowa krajowej i transgranicznej sieci przesyłowej w planach Gaz-Systemu
  • Usługa biletowa i zasady współpracy z operatorem systemu magazynowania gazu
  • Giełda gazu i platformy OTC – jak zwiększyć płynność i konkurencyjność rynku
  • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu – modele, trendy, ceny
  • Nowelizacja Prawa Energetycznego : harmonogram detaryfikacji i uwalniania rynku gazu
  • Nowe zasady magazynowania gazu
  • Nowe rozporządzenie dywersyfikacyjne
  • Nowe zasady koncesjonowania obrotu paliwami i gazem
  • Nowe kompetencje i uprawnienia nadzorcze Prezesa URE
  • Uwarunkowania prawne importu gazu do Polski i zasady współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele : Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwa Energii, PGNiG S.A., OGP Gaz-System S.A., Gas Storage Poland Sp. z o.o., Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

W konferencji weźmie udział ponad 70 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego w Polski i Europy Centralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu, głównych traderów i importerów gazu, główne firmy doradcze oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.
Organizatorem konferencji jest Adventure Consulting Sp. z o.o. – organizator istotnych konferencji gazowniczych mających stałe miejsce w kalendarzu branży m.in. konferencji „LNG w Polsce i Europie. Nowy model rynku gazu” (5 edycji) oraz konferencji „Gaz dla Polski” (10 edycji).

Informacje i zgłoszenia : http://www.adventure.pl/gaz_2016_wstep.php