Konferencja „Prowadzenie inwestycji przesyłowych”

18 kwietnia, 2019 godz. 13:42
Prowadzenie inwestycji przesyłowych pod patronatem BiznesAlert.pl

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Prowadzenie inwestycji przesyłowych”, której organizatorem jest Puls Biznesu. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności rozpoczęcie posiadania służebności na nieruchomościach państwowych, na których urządzenia przesyłowe wybudowano przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych oraz przed komunalizacją.

Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się także problem znaczenia prawnego zgód i oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości przed 2008 r., jako wyniku przeprowadzonych rokowań, poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji wywłaszczeniowej.

Na uwagę zasługują również prace toczące się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do ustalenia i ogłoszenia standardu zawodowego dotyczącego zasad określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przedmiotu i zakresu prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie, wyboru wariantu przebiegu inwestycji przez nieruchomość, kwalifikacji planowanych prac w kontekście całego urządzenia liniowego czy zakresu wymaganej zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wśród prelegentów wydarzenia m. in.:

  • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Dariusz Rystał, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
  • Iwo Fisz, Radca Prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp.p.
  • Jakub Arczyński, Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
  • Jerzy Dąbek, Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony
  • Marek Domański, Radca Prawny, Elektrobudowa S.A.
  • Agnieszka Komorowska, Kierownik Działu Prawnego, Radca prawny, ENPROM Sp. z o.o.
  • Marcin Pelc, pracownik jednostki samorządu terytorialnego, współpracownik biura urbanistycznego oraz firmy LEXPLAN

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:

www: https://www.pb.pl/konferencje/prowadzenie-inwestycji-przesylowych-1229
e-mail: konferencje@pb.pl
tel.: 22 333 97 77