Konferencja RE-Source Poland: Niewykorzystany potencjał umów cPPA 

7 marca, 2023 godz. 10:00
PSEW konferencje

Szczegóły wydarzenia


Zbyt mała ilość zielonych mocy wytwórczych to dziś największe ograniczenie przed podpisywaniem umów cPPA w Polsce. Mimo to zainteresowanie kontraktami długoterminowymi cały czas rośnie. Potrzeba stabilnej ceny energii i wzrost konkurencyjności na rynku przyciąga przedsiębiorców, liczących na przyśpieszenie transformacji. Sposoby jak zyskać przechodząc na zieloną energię, zostaną zaprezentowane podczas Konferencji RE-Source Poland 21-22 marca w Warszawie. 

Przechodzenie firm na zieloną energię to jeden z głównych trendów biznesowych. W nowoczesnej energetyce najważniejszą część odpowiedzi na wyzwania transformacji stanowią odnawialne źródła energii. Są one również odpowiedzią na obecny kryzys energetyczny oraz horrendalnie wysokie ceny energii, które stały się realną barierą rozwoju. 

– Zachodzące zmiany na rynku energii stwarzają coraz więcej możliwości dla firm – dają szansę na lepsze zarządzanie energią, wybór modelu zaopatrywania firmy w energię, co w przypadku wyboru zielonej energii pozwala na obniżenie kosztów, a także wykazanie minimalnego śladu węglowego swojej działalności – podkreśla Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub. 

To jak firmy mogą przechodzić na zieloną energię zostanie omówione podczas tegorocznej Konferencji RE-Source Poland, gdzie przedsiębiorcy zdobędą praktyczną wiedzę o międzynarodowych trendach, zmieniających się uwarunkowaniach regulacyjnych oraz nowych możliwościach dotyczących finansowania inwestycji przez firmy w Polsce. Eksperci z branży odpowiedzą na pytanie, dlaczego coraz więcej firm decyduje się przechodzić na energię z OZE, w jaki sposób to robią i jak na tym zyskują. Szczególną uwagę wydarzenie poświęca zielonej energii, którą przedsiębiorstwa mogą nabywać w modelu cPPA, tj. korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawialnych. 

– Kontrakty cPPA stoją w Polsce przed kilkoma wyzwaniami, które generuje dla nich ustawodawca oraz dynamicznie zmieniający się rynek energii. Niezmienne barierą jest niedostateczna ilość odnawialnych źródeł energii, których produkcja jest ograniczana przez m.in. powolny rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, długotrwałe procedury permitingowe oraz ciągłe blokowanie rozwoju lądowych farm wiatrowych przez zasadę 10H. Dodatkową niepewność inwestycyjną powoduje niestabilny rynek energii oraz niski poziom wiedzy o umowach cPPA – dodaje Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. 

Jednym z budzących największe zainteresowanie spotkań podczas nadchodzącej konferencji RE-Source Poland, jest warsztat dla obiorców energii, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak krok po kroku rozpocząć starania o zakontraktowanie zielonych źródeł wytwórczych zarówno w modelu cPPA, jak również w modelu dzierżawy źródeł wytwórczych. 

Konferencja RE-Source Poland, 21-22 marca w Warszawie, będzie praktycznym przewodnikiem dla przedsiębiorstw jak wykonać zwrot ku tańszej, zielonej energii. To także najlepsze miejsce do spotkań B2B, by nawiązać kontakty biznesowe oraz współprace między nabywcami i dostawcami energii z OZE. Każdego roku liczba uczestników rośnie, tak samo jak liczba poruszanych wątków – dlatego w tym roku konferencja jest dwudniowa, by w pełni wykorzystać potencjał tego wydarzenia (http://konferencjaresource.pl/).