KONKLUZJE BAT – WYMOGI TECHNICZNE I PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

1 czerwca, 2015 godz. 14:22
BAT 2

Szczegóły wydarzenia


KONKLUZJE BAT – WYMOGI TECHNICZNE I PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Konkluzje BAT są dokumentami stworzonymi na podstawie BREF-BAT, przyjmowanymi w drodze decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych.

Formułują one wnioski dotyczące najbardziej efektywnego i zaawansowanego poziomu rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności energetycznej lub przemysłowej – w tym opis i informacje służące ocenie ich przydatności. Dotychczasowe wartości wielkości emisji określone w pozwoleniach zintegrowanych często nie odpowiadają rzeczywistej emisji z instalacji. Nowe regulacje zmuszą marszałków i starostów do prawidłowego określania parametrów udzielania tych pozwoleń.

Dostosowanie instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić w terminie maksymalnie czterech lat od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Tym samym nakłada to na zakłady wiele nowych obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych. Podczas organizowanych przez nas w dniach 17-18 czerwca 2015 roku w Hotelu Westin warsztatów dowiedzą się Państwo jak prawidłowo funkcjonować w tej nowej rzeczywistości prawno–technicznej, w tym przede wszystkim jakie kroki podjąć w celu pozyskania lub zweryfikowania pozwolenia zintegrowanego. Uzyskają Państwo praktyczną wiedzę w kwestii efektywnego użytkowania instalacji, przeciwdziałania ryzykom związanym z niedostosowaniem się do nowych wytycznych oraz efektywnego zarządzania produktami ubocznymi w procesie spalania. Prelegenci dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości oraz rozwikłać pojawiające się sytuacje ryzykowne lub sporne w zakresie dostosowania instalacji do nowych standardów.

 

Główne zagadnienia:

  • Konkluzje BAT – ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC
  • Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego
  • Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania
  • BAT-AEPL – określenie najlepszych dostępnych technik w ujęciu wskaźnika efektywności środowiskowej
  • Zarządzanie produktami ubocznymi w procesie spalania
  • Modernizacja instalacji odazotowania spalin
  • Modernizacja instalacji odsiarczania spalin
  • Niedostosowanie się do nowych wytycznych – przepisy a rzeczywistość

 

Podczas warsztatów swoje prelekcje zaprezentują:

Agnieszka Skorupińska, kancelaria Dentons, Mgr inż. Małgorzata Bednarska-Puente, Multiconsult Polska, Maciej Krzyczkowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Konrad Nowak, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka, Mgr inż. Robert Żmuda, SBB ENERGY S.A.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://mmcpolska.pl/event/konkluzje-bat-wymogi-techniczne-i-problematyczne-aspekty-wdrozenia

 

Kontakt:

Paulina Kaczmarek,

Kierownik Projektu

T: 22 379 29 31

E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl