MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYKA i OCHRONA ŚRODOWISKA Kraków, 26-27 września 2013

12 sierpnia, 2013 godz. 15:08

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ENERGETYKA i OCHRONA ŚRODOWISKA

ORGANIZOWANA PRZEZ

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedrę Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

POD PATRONATEM

JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. Tadeusza Słomki

oraz

Przewodniczącego Komitetu Górnictwa PAN
Prof. Antoniego Tajdusia