Water Expo Poland 2019

6 marca, 2019 godz. 13:57
na_format_na_strony2333

Szczegóły wydarzenia


W najbliższym czasie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi i Konferencja Water Expo 2019. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

WATEREXPO POLAND 2019, które organizowane są u progu okresu, w którym Polska stanie się największym placem budowy w dziedzinie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej. Tematyka WATEREXPO obejmuje z jednej strony budowę, regulację, pogłębianie i oczyszczanie rzek, portów i marin, integrację żeglugi śródlądowej z infrastrukturą kolejową i drogową. Z drugiej zaś dystrybucję i uzdatnianie wody, problematykę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy oraz ochronę środowiska. Podczas wydarzenia omawiane będą modele finansowania inwestycji oraz zorganizowane warsztaty poświęcone możliwościom finansowania inwestycji w ramach PPP „PPP w sektorze WOD-KAN: szanse, wyzwania i dobre praktyki” (ilość miejsc ograniczona).

Konferencji towarzyszą targi na których firmy przedstawią swoja ofertę, innowacyjne rozwiązania, technologie i zastosowania z sektora gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

W konferencji Water Expo spodziewany jest udział ponad 300 przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Głównym Partnerem wydarzenia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, posiadające plany inwestycyjne których wartość przekracza 60 mln EURO. Stwarza to ogromne możliwości udziału polskich małych i średnich przedsiębiorców w programach rozbudowy sieci komunalnej, żeglugi śródlądowej i budownictwa wodnego.

Water Expo 2019 organizowane z są pod patronatem honorowym m.in.:
• Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
• Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Informacje organizacyjne:
1. Formularz rezerwacyjny oraz informacje znajdą Państwo na stronie www.waterways.ztw.pl
2. Bliższych informacji udziela: Katarzyna Maciąg, tel: + 48 664 307 120; maciag@ztw.pl, waterways@ztw.pl