Możliwości pozyskiwania środków na inwestycje energetyczne w ciepłownictwie

16 sierpnia, 2022 godz. 16:45
warsztaty jesionk

Szczegóły wydarzenia


Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, SBB Energy zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej (PEC) na warsztaty poświęcone możliwościom finansowania transformacji energetycznej w ciepłownictwie. Warsztaty poprowadzą eksperci zajmujący się tematyką ciepłownictwa z czterech wymienionych powyżej instytucji.

Warsztaty odbędą się formie zdalnej w dniach 18-19 sierpnia 2022 roku na platformie MS Teams w godzinach 9.00–17.00 (piątek do godziny 14.45). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rejestracja uczestników odbywa się do dnia 17.08.2022 roku do godziny 12.00 na formularzu dostępnym tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Celem warsztatu jest wyposażenie przedstawicieli JST w kompleksową wiedzę na temat ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania modernizacji oraz uwarunkowań prawnych i technicznych.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia związane z ogólnym zarysem sytuacji w ciepłownictwie, z instrumentem ELENA, programem inicjatyw strategicznych, programem 3W – nowoczesne technologie, strategią dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznym uwarunkowaniom modernizacji źródeł ciepła.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach znajduje się tutaj.